Kariéra

Rozhodnutí Rektorky - velitelky UO ve věci výběrového řízení na ÚZS

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Akademický pracovník Oddělení hrozeb a regionů

Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany

(99/359012/00/14/099/00/2/2222)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádem výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

doc. Ing. Mgr. Radomírem Ščurkem, Ph.D.

rozsah pracovní doby 20 hodin týdně.

V Brně dne  23. listopadu 2022                                                                                                                         brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 23. listopadu 2022                                                                                                                                         rektorka – velitelka 

 

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (359004):

Odborný asistent (jen ve školách) oddělení zpravodajských oborů a analýzy

Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany,

 (71/ET11F2/00/13/063/06/2/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodla zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. Ing. Josefa JELÍNKA, Ph.D.

V Brně dne  23. listopadu 2022                                                                                                                         brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Zveřejněno dne 24. listopadu 2022                                                                                                                                         rektorka – velitelka