Kariéra

Rozhodnutí Děkana VLF ve věci výběrového řízení

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále jen Řád výběrového řízení) bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Akademický pracovník skupiny toxikologie Katedry toxikologie a vojenské farmacie / K-304

Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

 (99/385052/00/14/4/2222*) – pracovní doba 40 hodin týdně

V souladu s článkem 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

MVDr. Jitkou ODVÁRKOVOU.

 V Hradci Králové dne 17.5.2024                                                                                                                                     prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 17. května 2024                                                                                                                                                          děkan, vr.

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Vedoucí katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

 (73/385018/13/51/06/2/3333*/5)     

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit 

plk. gšt. RNDr. Hynkem SCHVACHEM, Ph.D.

V Hradci Králové dne 17.5.2024                                                                                                                                     prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 17. května 2024                                                                                                                                                          děkan, vr.

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Vedoucí katedry molekulární patologie a biologie K-308

Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

 (73/385091/13/51/06/2/3333*/5)     

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit 

pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslavem POHANKOU, Ph.D., DSc.

V Hradci Králové dne 17.5.2024                                                                                                                                     prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 17. května 2024                                                                                                                                                          děkan, vr.

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Starší asistent (jen ve školách) Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

(64/385085/13/51/08/4/2222*/5)

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí a udělení výjimky na služební zařazení do hodnosti kapitánky Státním tajemníkem MO, obsadit 

prap. Mgr. Miroslavou DOLEŽELOVOU

V Hradci Králové dne 25. dubna 2024                                                                                                                       prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

 Zveřejněno dne 25. dubna 2024                                                                                                                                                 děkan

                                                                                                                                                                                                    v zastoupení

                                                                                                                                                                            pplk. gšt. prof. MUDr. Jan SMETANA, Ph.D.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny organizace a taktiky zdravotnické služby 

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302 Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

                                               (72/385019/13/51/06/2/2222*/5)                              

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit 

pplk. Mgr. Jaroslavou SOUČKOVOU

V Hradci Králové dne 16.4.2024                                                                                                                          prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D., děkan             

Zveřejněno dne 17. dubna 2024                                                                                                                                                     v zastoupení

                                                                                                                                                                                   pplk. gšt. prof. MUDr. Jan SMETANA, Ph.D.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Starší asistent skupiny zdravotnického managementu Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302 

Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

 (64/385027/13/01/08/2/2222*/5)     

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit 

kpt. Mgr. Markétou HRIBIKOVOU

V Hradci Králové dne 25. března 2024                                                                                                                                   prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 26. března 2024                                                                                                                                                                       děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny epidemiologické 

Katedry epidemiologie K-301 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(71/377949/13/51/06/4/2222*/5)     

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit 

kpt. MUDr. Petrou POLCAROVOU, Ph.D.

V Hradci Králové dne  29. června 2023                                                                                                                                   prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. června 2023                                                                                                                                                               děkan, vr.