Kariéra

Rozhodnutí Děkana FVZ ve věci výběrového řízení

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny radiační patologie Katedry radiobiologie K-303

Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

(71/385034/13/51/06/4/2222*/5)        

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit 

kpt. Ing. Janou ČÍŽKOVOU, Ph.D.

V Hradci Králové dne  21. listopadu 2023                                                                                                                              prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 21. listopadu 2023                                                                                                                                                                děkan, vr.

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny epidemiologické 

Katedry epidemiologie K-301 Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(71/377949/13/51/06/4/2222*/5)     

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem rozhodl uvedené služební místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit 

kpt. MUDr. Petrou POLCAROVOU, Ph.D.

V Hradci Králové dne  29. června 2023                                                                                                                                   prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. června 2023                                                                                                                                                               děkan, vr.