Kariéra

Rozhodnutí Děkana FVL ve věci výběrového řízení

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (384907)

Starší asistent (jen ve školách) skupiny vojenské dopravy katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(64/FT13KU/00/13/035/08/4/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

npor. Ing. Pavlu DAVIDOVOU

V Brně dne 26. ledna 2024                                                                                                                                                         plk. gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.   

Zveřejněno dne 29. ledna 2024                                                                                                                                                                      děkan

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

Akademický pracovník Skupiny krizového řízení Katedry teorie vojenství / K-105

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(99/355917/14/14/4/2222).

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

prof. Ing. Davidem ŘEHÁKEM, Ph.D.

V Brně dne 25. ledna 2024                                                                                                                                                         plk. gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.   

Zveřejněno dne 25. ledna 2024                                                                                                                                                                      děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (384903)

vedoucí (jen ve školách) skupiny řízení ženijní podpory katedry ženijní podpory/ K-108 

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany,

(72/DT0YKH/00/13/017/06/3/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. Ing. Otu ROLENCE, Ph.D.

V Brně dne 16. ledna 2024                                                                                                                                                         plk. gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.   

Zveřejněno dne 16. ledna 2024                                                                                                                                                                      děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (384905)

starší asistent (jen ve školách) skupiny řízení ženijní podpory katedry ženijní podpory/ K-108

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany,

(64/FT0WO3/00/13/017/08/3/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

kpt. Ing. Martina SEDLÁČKA, Ph.D.

V Brně dne 16. ledna 2024                                                                                                                                                         plk. gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.   

Zveřejněno dne 16. ledna 2024                                                                                                                                                                      děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (384890):

Odborný asistent skupiny aplikované psychologie a pedagogiky katedry aplikovaných sociálních a humanitních věd / K-104

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

 (71/ET0YJQ/00/13/001/06/4/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. Mgr. et Mgr. Markétu KONEČNOU

V Brně dne 28. listopadu 2023                                                                                                                                                    plk. gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.   

Zveřejněno dne 29. listopadu 2023                                                                                                                                                                  děkan