Kariéra

Rozhodnutí Děkana FVL ve věci výběrového řízení

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (358991):

Odborný asistent skupiny služeb logistiky katedry logistiky / K-109

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany,

(71/ET133W/00/13/031/06/3/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo 

kpt. Ing. Radima ZÁKOUTSKÉHO

V Brně dne 29. června 2022                                                                                                                                                   plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 29. června 2022                                                                                                                                                                      děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (358988):

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny práva katedry řízení zdrojů / K-102 

fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany,  

(71/ET133V/00/13/082/06/4/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. Mgr. Tomáše SKOTÁKA

V Brně dne 18. července 2022                                                                                                                                                plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 18. července 2022                                                                                                                                                                 děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

Akademický pracovník Skupiny velení a řízení Katedry vševojskové taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(99/345766/00/14/4/2222).

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

doc. Ing. Vladimírem VRÁBEM, CSc.

 V Brně dne 18.července 2022                                                                                                                                          plukovník gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.

Zveřejněno dne 18. července 2022                                                                                                                                                             děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (302468):

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny ženijní podpory 

katedry ženijní podpory / K-108 fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany 

(71/ET0YJO/00/13/017/06/3/2222*/05).

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo 

kpt. Ing. Jana GÉDRU

V Brně dne 19. září 2022                                                                                                                                                    plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 19. září 2022                                                                                                                                                                    děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (302461):

Zástupce vedoucího katedry palebné podpory / K-107 – vedoucí skupiny palebné podpory

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(72/DT0YL5/00/13/014/06/2/2222*/05)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

mjr. Ing. Michala ŠUSTRA

V Brně dne 12. října 2022                                                                                                                                                     plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 12. října 2022                                                                                                                                                                      děkan

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení služebního místa (306861):

Vedoucí katedry zpravodajského zabezpečení / K-111

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany,

(73/CT0YXT/00/13/064/07/2/3333*/5)

V souladu s čl. 5, odst. 1, písm. a) Řádu výběrového řízení jsem rozhodl zařadit po splnění personálních náležitostí na uvedené služební místo

pplk. Ing. Petra HLAVIZNU, Ph.D.

V Brně dne 24. listopadu 2022                                                                                                                                        plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 24. listopadu 2022                                                                                                                                                          děkan

 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále Řád výběrového řízení) bylo provedeno výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa

 Akademický pracovník Skupiny managementu Katedry řízení zdrojů / K-102

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(99/345677/00/14/099/5/2222*).

V souladu s čl. 5 Řádu výběrového řízení jsem se rozhodl uvedené pracovní místo, po splnění personálních náležitostí, obsadit

doc. Ing. Petrem ČECHEM, Ph.D.

 V Brně dne 28. listopadu 2022                                                                                                                                        plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Zveřejněno dne 28. listopadu 2022                                                                                                                                                          děkan