Redakční rady

Redakční rada Obrana a strategie

Redakční rada Military Medical Science Letters

Redakční rada Advances in Military Technology