Disciplinární komise

Disciplinární komise je samosprávný akademický orgán Univerzity obrany v Brně zřízený v souladu s § 7 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. Komise projednává disciplinární přestupky studentů, kteří nejsou zapsáni ke studiu na žádné z fakult univerzity. Její působnost je stanovena zákonem o vysokých školách, statutem univerzity a Disciplinárním řádem pro studenty Univerzity obrany v Brně.

Složení komise

Předseda: zatím nezvolen

Členové:

  • doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. (FVL)
  • doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (FVT)
  • pplk. Ing. Monika Hoskovcová, Ph.D. (ÚOPZHN)
  • svob. Anna Vedralová (ŠP)
  • svob. Tomáš Navrátil (ŠP)
  • čet. Břetislav Mráz (ŠP)
Náhradníci:
  • mjr. PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D., MBA (VLF)
  • Mgr. Renáta Zöhrerová (CJV)
  • svob. David Sáblík (ŠP)
  • rtn. Jan Motka (ŠP)