Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je samosprávný akademický orgán Univerzity obrany, jejíž působnost je stanovena zákonem o vysokých školách, statutem univerzity a jinými vnitřními předpisy.

Složení Rady pro vnitřní hodnocení:

Předsedkyně: brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D., rektorka-velitelka Univerzity obrany

Místopředseda: plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D., prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu, Univerzita obrany

Členové:

genpor. Ing. Miroslav HLAVÁČ, AČR

prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc., Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany

prof. Ing. Radim FARANA, CSc., FEng., Mendelova univerzita v Brně

prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc., dr. h. c., Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany

doc. Ing. Jakub ODEHNAL, Ph.D., Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

mjr. PharmDr. Mgr. Tomáš KUČERA, Ph.D., Vojenská lékařská fakulta, Univerzita obrany

rtn. (ček.) Dominik POSPÍŠIL, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany

Tajemník Rady pro vnitřní hodnocení:

Ing. Ivan Coufal (ivan.coufal@unob.cz)