Hospodářská rada

Ing. Jiří LEXMAULkvestor, předseda Hospodářské rady
plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu
plk. doc. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů
plk. doc. Ing. Jan BOŘIL, Ph.D.prorektor pro vědeckou a expertní činnost
plk. gšt. Ing. Mgr. Libor KUTĚJ, Ph.D.prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci
plk. gšt. Ing. Libor ŠVEC zástupce rektorky pro vojenskou činnost
Bc. Jan REDEKzastupující ředitel odboru ekonomického
Ing. Miloš ŠKODAtajemník Fakulty vojenského leadershipu
Ing. Karel TVRDOŇtajemník Fakulty vojenských technologií
Ing. Jan KOMÁREK tajemník Fakulty vojenského zdravotnictví
pplk. Ing. Kamil BEDNÁŘ, Ph.D.zástupce ředitele Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení
Ing. Ivan KRIŽKAvedoucí technicko-organizačního oddělení Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Ing. Pavel DVOŘÁKvedoucí oddělení vnitřní správy Centra jazykového vzdělávání
pplk. gšt. PhDr. Jiří SEKANINA, Ph.D.zástupce ředitele Centra tělesné výchovy a sportu