Etická komise

Předsedkyně: 
doc. PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D., FVL 
  
Stálí členové: 
prof. Ing. Dalibor BIOLEK, CSc.FVT K-217
pplk. Ing. Martin BURSAŠkolní pluk
Mgr. Jiří DVOŘÁK, Ph.D.CJV
PhDr. Libor FRANK, Ph.D. CBVSS
čet. (ček.) Jakub HANZELFVL
prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc.FVZ K-304
prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.FVT K-215
mjr. Mgr. Tomáš NOVOHRADSKÝ, Ph.D.CTVS
Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁRektorát, Skupina právní služby
prof. Ing. Václav TALHOFER, CSc. FVT K-210
Mgr. Jiří ŽERAVÍK, Ph.D.ÚOPZHN
  
Tajemnice 
Radka Minaříková