Rady studijních programů

Rada studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil

Rada studijního programu Bezpečnost a obrana

Rada studijního programu Ekonomika a management, studijní obor ŘPOS​

Rada studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika obrany státu

Rada studijního programu magisterského navazujícího studijního programu Bezpečnost a obrana

Rada studijního programu Vojenské technologie

Rada studijního programu Vojenské technologie – strojní

Rada studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické

Rada studijního programu Kybernetická bezpečnost

Rada studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost

Rada studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní

Rada studijního programu Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

Rada stud. programu Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie

Rada stud. programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

Rada stud. programu Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

Rada stud. programu Zdravotnické záchranářství