Kariéra

Výběrová řízení na místa akademických pracovníků

VŘ na rektorátu UO

VŘ na Fakultu vojenského leadershipu

VŘ na Fakultu vojenských technologií

VŘ na Vojenskou lékařskou fakultu

VŘ na Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

VŘ na Ústav zpravodajských studií

VŘ na Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

VŘ na Centrum jazykového vzdělávání

VŘ na Centrum tělesné výchovy a sportu