Kurz základní přípravy

3. HODNOCENÍ VOJÁKŮ

  • Každý z vás bude v průběhu Kurzu základní přípravy průběžně a objektivně hodnocen.
  • Kurz má pevně stanovena kritéria fázových testů, na které bude kladen velký důraz.
  • Při nesplnění fázových testů je stanovena doba 3 a více dnů k doučení a docvičení. Ti, kteří neuspějí, budou pod větším dohledem a budou vedeni k úspěšnému zvládnutí testů.
  • V průběhu kurzu všichni absolvujete vstupní a výstupní přezkoušení z fyzické zdatnosti, které má informativní charakter a není kritériem vyloučení z kurzu. Sledujeme však proaktivitu, nasazení, odhodlání splnit úkol jak nejlépe dovedete.

Přezkoušení z fyzické zdatnosti

Normy a hodnocení kontrolních testů přezkoušení fyzické zdatnosti vojáků

Název cvičeníSouborné silové cvičení
(leh – sed za 60s / klik – vzpor za 30s)
​Souborné silové cvičení
(leh – sed za 60s / klik – vzpor za 30s)
​Souborné silové cvičení
(leh – sed za 60s / klik – vzpor za 30s)
Běh na 12 minut​Běh na 12 minut​Běh na 12 minut
HodnoceníVýtečněDobřeVyhovujícíVýtečněDobřeVyhovující
Měrná jednotkaPočet​Počet​PočetMetry​Metry​Metry
 46/2842/2238/202 8002 6002400

Poznámka: Souborné silové cvičení se hodnotí podle toho testu, ve kterém dosáhl voják horší výsledek.

Normy a hodnocení kontrolních testů přezkoušení fyzické zdatnosti vojákyň

Název cvičeníLeh – sed za 60s​Leh – sed za 60s​Leh – sed za 60sBěh na 12 minut​Běh na 12 minut​Běh na 12 minut
HodnoceníVýtečněDobřeVyhovujícíVýtečněDobřeVyhovující
Měrná jednotkaPočet​Počet​PočetMetry​Metry​Metry
do 25 let403532230021001800
26 – 30 let332825220020001800

Ke splnění přezkoušení fyzické zdatnosti musí vojáci i vojákyně splnit test č. 1 a 2 ve své věkové kategorii s hodnocením alespoň „vyhovující“.