Kurz základní přípravy

2. PRŮBĚH KURZU

Organizace výcviku:

 • Kurz bude v roce 2022 realizován v režimu nepřetržitého vojenského výcviku v termínu 1. 8. – 2. 9. 2022. To znamená, že bude probíhat každý den v týdnu.
 • Výcvik bude probíhat v režimu 15 dnů výcvik, 2 dny volna a 15 dnů výcvik.
 • Činnost bude probíhat každý den v době 5,00 – 22,30 hodin.
 • Budete si moci vyprat věci a k dispozici bude Wi-Fi připojení pro základní komunikaci.
 • Čeká vás teoretická příprava na učebnách, praktický výcvik na cvičištích, příprava vojenského materiálu k výcviku, přesuny do prostoru výcviku a zpět, údržba vojenského materiálu po ukončení výcviku, příprava na příští den, samostatné studium, vyhodnocovací činnost a další úkoly.
 • Výcvik bude organizován od nejjednoduššího ke složitějšímu dle metodické řady. Vše vám bude vysvětleno, ukázáno a následně s vámi opakovaně procvičováno.
 • Určená doba pro výcvik bude využívána efektivně. Výcvik bude veden s vysokou intenzitou tak, aby každý poznal své možnosti při podávání extrémních výkonů a upevňoval tak svoji sebedůvěru. Z těchto důvodů budete v průběhu výcviku vystavováni zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení.
 • V průběhu základní přípravy bude navíc realizován i dvoudenní komplexní polní výcvik v terénu, včetně nocí.
 • Uvolňování z kurzu lze povolit pouze ve zcela výjimečných případech.
 • Kurz bude rozdělen do výcvikových skupin. Skupinám budou velet profesionální instruktoři úseku základní přípravy. Pomocnými instruktory budou studenti 3. ročníku UO. Tito studenti Vám ochotně odpoví na otázky týkající se studia, režimu vojenského života a možnosti trávení volného času v Brně.
 • Dne 16. 8. 2022 bude organizováno představení příslušných fakult UO a setkání s děkanem, případně proděkany fakult univerzity obrany.  
 • V průběhu Vašeho kurzu bude příležitostně na výcviku přítomen vrchní praporčík UO št.prap. Milan Helekal.
 • Po skončení nepřetržitého výcviku budete mít zasloužené volno za nepřetržitý vojenský výcvik (3. 9. – 24. 9. 2022).
 • 25. 9. 2022 nastoupíte na Univerzitu obrany.