Kurz základní přípravy

2. PRŮBĚH KURZU

Organizace výcviku:

 • Kurz bude v roce 2023 realizován v režimu nepřetržitého vojenského výcviku. To znamená, že bude probíhat každý den v týdnu.
 • Pro většinu budoucích studentů proběhne v termínu 1. 8. – 1. 9. 2023. Výjimkou jsou absolventi vojenské střední školy (VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové)*
 • V průběhu kurzu budou tři víkendy bez výcviku pro údržbu materiálu a konsolidaci sil.
 • Činnost bude probíhat každý den v době 5,00 – 22,30 hodin.
 • Budete si moci vyprat věci a k dispozici bude Wi-Fi připojení pro základní komunikaci.
 • Čeká vás teoretická příprava na učebnách, praktický výcvik na cvičištích, příprava vojenského materiálu k výcviku, přesuny do prostoru výcviku a zpět, údržba vojenského materiálu po ukončení výcviku, příprava na příští den, samostatné studium, vyhodnocovací činnost a další úkoly.
 • Výcvik bude organizován od nejjednoduššího ke složitějšímu dle metodické řady. Vše vám bude vysvětleno, ukázáno a následně s vámi opakovaně procvičováno.
 • Určená doba pro výcvik bude využívána efektivně. Výcvik bude veden s vysokou intenzitou tak, aby každý poznal své možnosti při podávání extrémních výkonů a upevňoval tak svoji sebedůvěru. Z těchto důvodů budete v průběhu výcviku vystavováni zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení.
 • V průběhu základní přípravy bude navíc realizován i dvoudenní komplexní polní výcvik v terénu, včetně nocí.
 • Uvolňování z kurzu lze povolit pouze ve zcela výjimečných případech.
 • Kurz bude rozdělen do výcvikových čet. Skupinám budou velet profesionální instruktoři úseku základní přípravy. Pomocnými instruktory budou studenti 3. ročníku UO. Tito studenti vybraní ze všech fakult Vám ochotně odpoví na otázky týkající se studia, specifik vojenského života a možnosti trávení volného času v Brně a Hradci Králové.
 • Dne 14. 8. 2023 bude organizováno představení příslušných fakult UO a setkání s příslušným děkanem, případně proděkany fakult Univerzity obrany.  
 • V průběhu Vašeho kurzu bude příležitostně na výcviku přítomen vrchní praporčík UO
  št. prap. Milan Helekal.
 • Po skončení nepřetržitého výcviku budete mít zasloužené volno za nepřetržitý vojenský výcvik (2. 9. – 22. 9. 2023).**

*Absolventi VOŠ a VSŠ Moravská Třebová budou mít zkrácený KZP a to v termínu 17. – 24. 8. 2023. Volno za nepřetržitý vojenský výcvik: 25. – 29. 8. 2023. Tito studenti se budou 30. 8. 2023 hlásit do 9:00 u velitele školního pluku. Bližší informace obdrží v průběhu KZP.

**Budoucí vojenští lékaři, zubaři a farmaceuti FVZ budou čerpat náhradní volno v termínu 2. 9. – 21. 9. 2023 a budoucí zdravotničtí záchranáři FVZ od 2. 9. do 14. 9. 2023. Zbytek náhradního volna si vyberou v průběhu akademického roku.