Kurz základní přípravy

10. NÁSTUP NA UNIVERZITU OBRANY

Nejpozději dne 26. 9. 2022 do 07:00 hod. se budete všichni budoucí studenti FVL a FVT hlásit v kasárnách Jana Babáka v Brně a studenti FVZ na fakultě FVZ v Hradci Králové viz. mapy, kde si vás převezmou vaši velitelé, kteří vás ubytují a zajistí další organizační záležitosti. 

Nastupujícím studentům v Brně i v Hradci Králové bude umožněn příjezd a ubytování již 25. 9. 2022 a to v době od 14:00 do 22:00. Doporučujeme příjezd směřovat spíše k časnějším hodinám (14:00 – 16:00). V tento den vám bude umožněn krátkodobý vjezd do areálu kasáren k vyložení přivezené výstroje a osobních věcí. Na jídlo si poté můžete zajít do města dle svého uvážení. Budoucím studentům FVL a FVT (Brno) budou dnem 26. 9. 2022 zabezpečeny obědy v prostorách Univerzity obrany.

Dne 16. 8. 2022 získají budoucí studenti FVZ informace ohledně stravování v Hradci Králové a dřívějšího nástupu ke studiu (záchranáři) na besedě se zástupcem fakulty.

Dne 16. 8. 2022 budete mít možnost položit dotaz děkanům, případně pověřeným zástupcům fakult při vašem setkání.