Kurz základní přípravy

7. CO S SEBOU NA KURZ

Nutně potřebujete tyto DOKUMENTY:

 • osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz),
 • rozhodnutí o povolání do služebního poměru vojáka z povolání,
 • vojenskou knížku, která vám byla vydána Krajským vojenským velitelstvím,
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny1,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (v den nástupu do Vyškova nesmí být starší než 1 měsíc)2,3
 • zdravotní dokumentaci (očkovací průkaz),
 • doklad o ukončení pracovního poměru (výpověď) nebo potvrzení o ukončení evidence na Úřadu práce4,
 • potvrzení o pozastavení nebo ukončení živnostenské činnosti, jste-li osobou samostatně výdělečně činnou,
 • číslo bankovního účtu (kartička s číslem účtu, výpis z účtu nebo jinak zaznamenané číslo bankovního účtu, na který Vám budou zasílány finanční prostředky),
 • v případě osobních změn mít s sebou i příslušný doklad o změně stavu či narození dítěte.

Poznámka:

[1] Pokud nejste pojištěn(a) u Vojenské zdravotní pojišťovny, jako voják(yně) k ní budete převeden(a).
[2] Držitel Osvědčení fyzické osoby předloží místo Výpisu z Rejstříku trestů toto osvědčení.
[3] V případě, že bude výpis z rejstříku trestů vytištěn z datové schránky, je nutné doložit její vlastnictví.
[4] Doloží uchazeči, kteří byli před nástupem do Základního kurzu zaměstnáni nebo evidováni na Úřadu práce.

V případě požadavku na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti ve společné domácnosti dále:

 • kopie rodných listů dětí,
 • u dětí starších 18 let potvrzení o studiu,
 • potvrzení od zaměstnavatele manžela/ky, že neuplatňuje daňové zvýhodnění.

Doporučený materiál s sebou:

 • hygienické potřeby a léky (včetně prostředků na holení),
 • ručníky
 • spodní prádlo,
 • ramínka,
 • visací zámek,
 • psací potřeby,
 • ženám doporučujeme, aby si s sebou vzaly dostatek pomůcek pro úpravu vlasů – vlasy by se neměly dotýkat límce uniformy. Důvodem úpravy je také vyloučení rizika zranění při tělocviku či při výcviku v terénu,
 • finanční obnos do 1 000,- Kč (kadeřník, doplňkové stravování, apod.).

Doporučujeme si vzít také:

 • přezůvky,
 • sportovní oblečení a obuv,
 • vlastní funkční termoprádlo využitelné pro náročnější cvičení,
 • šití,
 • papírové kapesníky, vlhčené toaletní ubrousky, prací prostředek,
 • zásobu prostředků pro zakrytí dýchacích cest na celé období kurzu,
 • nádoba na dezinfekci s rozprašovačem,
 • kapesní nůž,
 • opalovací krém,
 • igelitové pytle (30 l a více) – čím pevnější, tím lepší, a ideálně černá/hnědá/zelená barva,
 • osobní lékárnička (náplast, náplast bez polštářku i s polštářkem proti puchýřům, na hotový puchýř náplasti např. od Compeedu, dezinfekce (např. Betadyna), tejpovací páska, rychle účinkující gel proti bolesti, obinadlo, repelent, háček na klíšťata, apod.),
 • energetické potravinové doplňky (vitamíny a minerály, popř. kofeinové tablety a žvýkačky),
 • aku svítilna (nejlépe „čelovka“ s bílým a červeným světlem) + náhradní baterie,
 • lepicí páska, nejlépe typu „Duct-Tape“ (ideálně černé, hnědé, zelené barvy),
 • vlastní buzola,
 • 5-10 m provázku (ideálně zelený, např. paracord), gumičky (ideálně černá, zelená, …),
 • vlastní taktické rukavice, vlastní maskovací barvy (ideálně se zrcátkem),
 • gumové špunty do uší,
 • drobné mince do nápojových automatů,
 • notebook a mobil s nabíječkou.

Co si nebrat?