Chci studovat na UO

Jazykové zkoušky odpovídající úrovni B1 a vyšší podle SERR/CEF

U testu z anglického jazyka v přijímacím řízení do souvislých magisterských studijních programů na Fakultě vojenského leadershipu (Řízení a použití ozbrojených sil) a Fakultě vojenských technologií (Vojenské technologie strojní, Vojenské technologie elektrotechnické a Kybernetická bezpečnost) se předpokládá minimální vstupní úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce, případně zkouška podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1+ – 2 (Standardized Language Profile).

Uchazeč si musí požádat o prominutí vykonání části přijímací zkoušky z anglického jazyka do stanoveného termínu (viz „Důležité termíny“ u jednotlivých studijních programů).

Nestačí maturita z anglického jazyka ani výpis z vysvědčení.

Za doklad o vykonání jazykové zkoušky odpovídající minimálně úrovni B1 podle SERR/CEF se rozumí doložení úředně ověřené kopie  jednoho z těchto certifikátů:​

​​B2​Státní jazyková zkouška základní
​C1​Státní jazyková zkouška všeobecná
​C2​Státní jazyková zkouška speciální
​B1

​Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý jako Preliminary English

Test for Schools (PET for Schools)
​B1​Cambridge English: Preliminary, také známý jako Preliminary English Test (PET)
​B1

​Cambridge English: Business Preliminary, také známý jako Business English

Certificate Preliminary (BEC Preliminary)
​B1​Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 140 až 159
​B2

​Cambridge English: First for Schools, také známý jako First Certificate in English

for Schools (FCE for Schools)
​B2​Cambridge English: First, také známý jako First Certificate in English (FCE)
​B2

​Cambridge English: Business Vantage, také známý jako Business English

Certificate Vantage (BEC Vantage)
​B2​Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179
​C1

​Cambridge English: Advanced, také známý jako Certificate in Advanced English

(CAE)
​C1

​Cambridge English: Business Higher, také známý jako Business English Certificate

Higher (BEC Higher)
​C1​Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až 199
​C2

​Cambridge English: Proficiency, také známý jako Certificate of Proficiency

in English (CPE)
​C2​IELTS Academic stupeň 8,5+
​C1​IELTS Academic stupeň 7–8
​B2​IELTS Academic stupeň 5,5–6,5
​B1​IELTS Academic stupeň 4–5
​C2​IELTS General Training stupeň 8,5+
​C1​IELTS General Training stupeň 7–8
​B2​IELTS General Training stupeň 5,5–6,5
​B1​IELTS General Training stupeň 4–5
​B1, B2, C1, C2​​ELSA – English Language Skills Assessment
​B1, B2, C1, C2​​JETSET ESOL International Qualifications
​B1, B2​EFB – English for Business (Level 1, 2, 3)
​C1, C2​EFB – English for Business (Level 4)
​A2–B1

​telc English A2–B1 (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno výsledné

hodnocení B1)
​B1–B2​telc English B1–B2 (duální zkouška)
​B2–C1​telc English B2–C1 University (duální zkouška)
​B1​telc English B1
​B2​telc English B2
​B1​telc English B1 Business
​B1​telc English B1 Hotel and Restaurant
​B2​telc English B2 Business
​B2​telc English B2 Technical
​C1​telc English C1
​C2​telc English C2
​B1, B2

​TOEIC® Listening and Reading Test: 550–780 (B1); 785–940 (B2)

(znalost všech jazykových dovedností se dokládá i níže uvedeným certifikátem)
​B1, B2​TOEIC® Speaking and Writing Test: 240–300 (B1); 310–390 (B2)
​B1​TOEIC Bridge™: 170–180 (B1)
​B1, B2​TOEFL iBT®: 57–86 (B1); 87–109 (B2)
​B1, B2​TOEFL® iTP: 460–542 (B1); 543–626 (B2)
​B1, B2​TOEFL® Junior™ (Standard): 745–835 (B1); 850–900 (B2)
​B1, B2

​TOEFL® Junior™ (Comprehensive): 322–337 (B1); 341–352 (B2)

Listening Comprehension: 150–156 (B1); 157–160 (B2)
Reading Comprehension: 151–156 (B1); 157–160 (B2)
Speaking: 11–13 (B1); 14–16 (B2)
Writing: 10–12 (B1); 13–16 (B2)
​C1

​TOEIC® Listening and Reading Test: 945–990 (C1)

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit i níže uvedený
certifikát)
​C1​TOEIC® Speaking and Writing Test: 400 (C1)
​C1​TOEFL iBT®: 110–120 (C1)
​B1​Pearson Tests of English General (Level 2)
​B2​Pearson Tests of English General (Level 3)
​C1​Pearson Tests of English General (Level 4)
​C2​Pearson Tests of English General (Level 5)
​B1–C2​City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Achiever
​B1​Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 2
​C1​Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3