Pokyny pro uchazeče o vojenské prezenční studium

 1. PŘIHLÁŠKA – je možné ji podat pouze elektronicky – vyplněním elektronické přihlášky
 2. POPLATEK – zde najdete vše potřebné k platbě za e-přihlášku
 3. SPLNĚNÍ PODMÍNEK VSTUPU DO AČR – Podmínkami pro povolání do služebního poměru je mimo jiné státní občanství České republiky, věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, splnění kvalifikačního předpokladu, ukončení členství v politické straně, hnutí či odborové organizaci. Uchazeč nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím, směřujícím k potlačování práv a svobod, hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť.
 4. REGISTRACE NA REKRUTAČNÍM PRACOVIŠTI* – Po podání přihlášky je nutné zaregistrovat se na rekrutačním pracovišti (dále jen „RP“) nebo online na webu doarmady.cz jako student UO a postupovat podle pokynů na této stránce. Pokud využíváte identitu občana nebo bankovní identitu, již nemusíte fyzicky na rekrutační pracoviště a můžete vše vyřešit z domu. Pokud nechcete využít identitu, vyřešíte vše samozřejmě na nejbližším RP.
 5. OBJEDNÁNÍ DO VOJENSKÉ NEMOCNICE – Termín vyšetření ve vojenské nemocnici je možné si vybrat online po přihlášení doarmady.cz nebo při návštěvě RP
 6. LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA – Ve stanoveném termínu uchazeč absolvuje lékařské vyšetření ve Vojenské nemocnici, po jehož ukončení obdrží Posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem lékařské přezkumné komise Vojenské nemocnice. Poté bude znovu navázán kontakt s RP.
 7. PŘÍPRAVNÝ KURZ – můžete využít aktuální nabídky přípravných kurzů k přijímacím zkouškám
 8. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – dostavit se k přijímacímu řízení a splnit jeho podmínky
 9. KURZ ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY – absolvovat základní vojenský výcvik ve výcvikovém zařízení ve Vyškově – bližší informace k aktuálnímu KZP budou zveřejněny ZDE
 10. ZÁPIS KE STUDIU – pokud splní uchazeč všechny podmínky přijetí ke studiu, bude ve stanoveném termínu do studia zapsán
 11. SLAVNOSTNÍ PŘÍSAHA – v měsíci říjnu čeká nové vojenské studenty slavnostní vojenská přísaha, které se mohou účastnit i rodina a přátelé studentů

 

*na RP budete předkládat:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující statní občanství ČR
 • rozhodnutí o přijetí ke studiu
 • rodný list
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • závěrečná vysvědčení a diplomy absolvovaných škol
 • případně oddací list, rozsudek o rozvodu, rodné listy dětí, doklad o dosažené znalosti cizích jazyků
  a ostatní osvědčení o získané kvalifikaci např. řidičských průkaz
 • 3 průkazové fotografie

*na RP budete podepisovat:

 • žádost o povolání do služebního poměru
 • žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti
 • závěrečnou zprávu
 • osobní dotazník s doplňkem
 • životopis
 • čestné prohlášení
 • vojenskou přísahu
 • seznámení s podmínkami služebního poměru