Věda

Projekty evropských strukturálních fondů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurence schopnost

Prioritní osa: PO-1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Název projektu: ATC simulátor se vzdáleným přístupem a automatizovanými pseudopiloty

Registrační číslo projektu: CZ.01.02/0.0/0.0/20_321/0025118

Období realizace: 2021 – 2023

Příjemce: CS SOFT a.s.

Další účastník projektu: Ministerstvo obrany/Univerzita obrany – Fakulta vojenských technologií

Cíl projektu:

Cílem tohoto projektu je rozvoj existujícího systému ATC simulátoru o nové funkcionality, které jsou v tomto segmentu inovativní a nejsou běžnou součástí jiných produktů ATC simulátorů.

Projekt definuje dvě nové funkcionality:

  1. Možnost vzdáleného uživatelského pracoviště simulátoru, umožňující distanční výcvik studenta bez nutnosti přítomnosti v místě instalace simulátoru za využití veřejné komunikační sítě (internetu).
  2. Automatizace činnosti pseudopilota, kdy jsou reakce na pokyny studenta provedeny automaticky, bez nutnosti interaktivní obsluhy člověkem. Pseudopilot ovládá simulované letouny i pozemní vozidla dle předem připravených scénářů a na základě požadavků instruktorů v průběhu cvičení. 

     

    Financování projektu:

    Projekt je financovaný Evropskou Unii – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 9 563 619,- Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu za Univerzitu obrany jsou 1 360 483,- Kč.