Věda

Projekty evropských strukturálních fondů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurence schopnost

Název projektu: Výzkum a vývoj komplexního antidronového systému

Identifikační kód projektu: EG19_262/0020162

Období realizace: 15. 1. 2020 – 30. 6. 2022

Příjemce: RETIA, a.s.

Další účastníci projektu: Univerzita Hradec Králové/Přírodovědecká fakulta

                                           Ministerstvo obrany/Univerzita obrany – Fakulta vojenského leadershipu

Cíl projektu:

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti radarových a bezpečnostních systémů. Výstupem projektu bude prototyp unikátního Komplexního antidronového systému s vysokými prvky inovativnosti. Výsledný produkt bude mít velký tržní potenciál vzhledem ke zvýšené poptávce po systémech detekce a sledování pozemních a malých, pomalých a nízkoletících vzdušných cílů (sdružených pod používanou zkratkou LSS). Jedinečnost vyvinutého produktu bude spočívat v inovativním technickém řešení.

 

Financování projektu:

Projekt je financovaný Evropskou Unii – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celkové uznané náklady projektu jsou 39 296 000,- Kč.