Věda

Projekty evropských strukturálních fondů

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace

Název projektu: Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0140

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.      

Období realizace: 1.5.2011 – 31.12.2013    

 

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce objektu Fakulty vojenských technologií, která je stěžejní složkou infrastruktury pro vzdělávací a výzkumnou činnost strojních oborů studijního programu Vojenské technologie.

Revitalizace objektu vyřeší modernizaci specifických výukových a laboratorních fondů níže uvedených kateder fakulty.

Modernizovaný objekt bude plnit dva základní účely:

Výzkumný: realizace projektu zajistí odpovídající technické zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost, která je realizována katedrou zbraní a munice, katedrou bojových a speciálních vozidel a katedrou ženijních technologií. Jejich vědecko-výzkumná činnost je primárně zaměřena na technologie pro zvyšování taktické a operační mobility AČR, nové technologie a materiály pro speciální použití, optické sledovací systémy, rozvoj zbraňových systémů a ženijních technologií.

Vzdělávací: výzkum na vybraných katedrách je úzce spojen se vzdělávací činností především doktorských studijních oborů.

 

Rámec a financování projektu:

Projekt je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) za pomoci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Z prostředků ERDF jsou podporovány infrastrukturní projekty, např. investice do výzkumu a technologického vývoje.

Projekt je financován z 85 % z prostředků OP VaVpI a zbývajících 15 % prostředků je financováno ze státního rozpočtu České republiky, z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 146 909 778 Kč, kde výše 85 % dotace z ERDF činí 124 873 311 Kč, 15 % spolufinancování z rozpočtu Ministerstva obrany činí 22 036 467 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu jsou ve výši 2 553 200 Kč.

 

 

Internetové stránky OP VaVpI:

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi