Vojenské technologie – strojní | FVT | MGR | vojenské

  • pětiletý magisterský studijní program, který zahrnuje 6 specializací
  • pouze vojenská prezenční forma studia
  • absolvent získá titul Ing.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání
  • pro akademický rok 2024/2025 budou studenti zařazováni do jednotlivých studijních specializací tohoto studijního programu ve dvou kolech (mimo specializaci Vojenský pilot a Řídící letového provozu*)
  • pro každé kolo jsou stanoveny přesné počty přijímaných uchazečů o danou specializaci volitelnou v e-přihlášce
  • v 1. kole – tzn. po přijímacích zkouškách – je posuzována pouze volba první preference specializace v e-přihlášce. Vliv na výběr uchazečů o danou specializaci   v prvním kole mají výsledky v přijímacích zkouškách.
  • ve 2. kole – tzn. v průběhu 3. semestru – budou zařazeni uchazeči, kteří neuvedli v e-přihlášce specializaci nebo nebyli zařazeni v 1. kole nebo se rozhodnou specializaci změnit

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

V akademickém roce 2024/2025 budou do magisterského studijního programu Vojenské technologie strojní přijímáni uchazeči do těchto specializací a v následujících počtech:

Studijní program / specializace

Celkový počet přijímaných

Počet přijímaných v 1. kole

Studijní program: Vojenské technologie – strojní

88

35

Specializace

Bojová a speciální vozidla

10

6

Letecká technika – draky a motory

10

6

Letištní a technické zabezpečení

8

5

Řídící letového provozu

10

0

Vojenský pilot

20

0

Zbraně a munice

14

8

Zbraňové systémy protivzdušné obrany

10

6

Ženijní konstrukce

6

4

 

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.