Vojenské technologie – strojní | FVT | MGR | vojenské |

  • pětiletý magisterský studijní program, který zahrnuje 8 specializací
  • pouze vojenská prezenční forma studia
  • absolvent získá titul Ing.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání
  • pro akademický rok 2023/2024 budou studenti zařazováni do jednotlivých studijních specializací tohoto studijního programu ve 2 kolech (mimo specializaci Vojenský pilot a Řídící letového provozu*)
  • pro každé kolo jsou stanoveny přesné počty přijímaných uchazečů o danou specializaci volitelnou v e-přihlášce
  • v 1. kole – tzn. po přijímacích zkouškách – je posuzována pouze volba první preference specializace v e-přihlášce. Vliv na výběr uchazečů o danou specializaci v prvním kole mají výsledky v přijímacích zkouškách.
  • ve 2. kole – tzn. v průběhu 3. semestru – budou zařazeni uchazeči, kteří neuvedli v e-přihlášce specializaci nebo nebyli zařazeni v 1. kole

*Zařazení uchazeče do specializací Vojenský pilot a Řídící letového provozu probíhá samostatně v 1. semestru studia a je realizováno na základě dalšího přezkoušení uchazečů o dané specializace. Zařazení do přezkoušení je podmíněno uvedením preference jedné z těchto specializací do přihlášky ke studiu. Zařazení do specializace bude stanoveno na základě výsledků přezkoušení a je podmíněno absolvováním lékařského vyšetření v Ústavu leteckého zdravotnictví s kladným posudkem, které uchazeč absolvuje ještě před nástupem na Kurz základní přípravy (studenti do ÚLZ budou objednáni – neobjednávají se sami).

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

V akademickém roce 2023/2024 budou do magisterského studijního programu Vojenské technologie strojní přijímáni uchazeči do těchto specializací a v následujících počtech:

Studijní program / specializaceCelkový počet přijímanýchPočet přijímaných v 1. kole
Studijní program: Vojenské technologie – strojní7327
Specializace
Bojová a speciální vozidla106
Letecká technika – draky a motory106
Letištní a technické zabezpečení00
Řídící letového provozu100
Vojenský pilot180
Zbraně a munice127
Ženijní konstrukce32
Zbraňové systémy protivzdušné obrany106

Pozn.: Uchazeč zařazený do specializace v 1. kole má právo do konce 1. ročníku požádat děkana FVT o změnu specializace. V tomto případě je na něho pohlíženo jako na studenta bez preference a bude nově zařazen do specializace v rámci 2. kola. (Netýká se specializací Vojenský pilot a Řízení letového provozu).