Ženijní konstrukce | Vojenské technologie - strojní

​Co se naučíte?

Francouzské slovo „genie“, ze kterého pochází slovo ženijní, znamená „vlohu, schopnost vytvořit něco originálního, velkého.“ Pokud chcete tvořivě myslet a podporovat svojí prací ostatní druhy vojsk, zachraňovat životy vojáků i civilistů, stavět mosty, silnice a letiště, které spojují svět, pokud chcete být zároveň schopni ničit stavby, abyste zamezili postupu protivníka, staňte se ženistou a přijďte studovat na katedru ženijních technologií. Naučíte se pracovat v programech CAD. Získáte na základě praktického výcviku „Osvědčení pro stavbu mostních provizorií“ a „Osvědčení k řízení trhacích prací velkého rozsahu.“ Tato osvědčení je možné získat pouze studiem ženijní specializace.

Uplatnění absolventů

Absolvent zpravidla zastává pozici velitele čety v rámci ženijní odbornosti u vojenských útvarů Armády ČR, zejména u jednotek 15. ženijního pluku v Bechyni nebo 153. ženijního praporu v Olomouci. 

Odkaz také na Facebook: https://www.facebook.com/15zenijnipluk/

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Tomáše – studenta specializace Ženijní konstrukce na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížil.

Co o nás píšou?

Připravujeme.

Ženijní konstrukce

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry ženijních technologií nebo kontaktujte konzultanta tohoto studijního programu:

mjr.  Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

tel.: 973 443 344

E-mail: petr.dvorak@unob.cz

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.