Chci studovat vojenské technologie: Magisterské studium: Vojenské technologie - strojní (vojenské)

Nabízené studijní specializace: Řídící letového provozu

Co se naučíte?

Řízení letového provozu má strojní základ, který je rozšířen o vybrané oblasti elektrotechniky. Naučíte se zajišťovat přiblížení a přistání letadel na runway, budete využívat informací letové informační služby při komunikaci s pilotem. Uvidíte funkční bloky vzdušného prostoru a budete rozhodovat o bezpečném přiblížení k letišti. Budete schopni samostatně řešit a analyzovat problémy v řízení jednotek letectva na stupni letka nebo štábu letecké základny vzdušných sil. Získáte průkaz způsobilosti řídícího letového provozu.

Rozřazování do této specializace

Zařazení uchazeče do specializací Vojenský pilot a Řídící letového provozu probíhá samostatně v 1. semestru studia a je realizováno na základě dalšího přezkoušení uchazečů o dané specializace. Zařazení do přezkoušení je podmíněno uvedením preference jedné z těchto specializací do přihlášky ke studiu. Zařazení do specializace bude stanoveno na základě výsledků přezkoušení a je podmíněno absolvováním lékařského vyšetření v Ústavu leteckého zdravotnictví s kladným posudkem, které uchazeč absolvuje ještě před nástupem na Kurz základní přípravy (studenti do ÚLZ budou objednáni – neobjednávají se sami).

Zdravotní omezení

Výška: do 191 cm

Hmotnost: 58 – 94 kg

Seznam limitujících poruch a nemocí:

  • naturální visus pod 0,5 oboustranně bez korekce
  • porucha barvocitu
  • oční operace (včetně laserových) nutno posoudit individuálně
  • AB s medikací v posledních 3 letech
  • polyvalentní alergie s postižením dolních dýchacích cest
  • hypothyreosa na substituci nad 50 mikrogramů
  • podprůměrný intelekt (dle psychologických výkonových testů)

Uplatnění absolventů

Zahájíte kariéru na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Praze-Kbelích. Získání praxe Vám umožní rozvíjet kariéru na mezinárodních pracovištích v rámci Severoatlantické aliance. Pravidelně se budete účastnit mezinárodních cvičení na území České republiky nebo v zahraničí.

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Jonáše – studenta specializace Řízení letového provozu na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížil.

Co o nás píšou?

Připravujeme.

Řídící letového provozu

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky katedry K-205 nebo kontaktujte konzultanta tohoto studijního programu: 

npor.  Ing. Ondřej Mach

tel.: 973 445 147

E-mail: ondrej.mach@unob.cz

 

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.