Řídící letového provozu | Vojenské technologie - strojní

Co se naučíte?

Řízení letového provozu má strojní základ, který je rozšířen o vybrané oblasti elektrotechniky. Naučíte se zajišťovat přiblížení a přistání letadel na runway, budete využívat informací letové informační služby při komunikaci s pilotem. Uvidíte funkční bloky vzdušného prostoru a budete rozhodovat o bezpečném přiblížení k letišti. Budete schopni samostatně řešit a analyzovat problémy v řízení jednotek letectva na stupni letka nebo štábu letecké základny vzdušných sil. Získáte průkaz způsobilosti řídícího letového provozu.

Rozřazování do této specializace

Zařazení uchazeče do specializací Vojenský pilot a Řídící letového provozu probíhá samostatně v 1. semestru studia a je realizováno na základě dalšího přezkoušení uchazečů o dané specializace. Zařazení do přezkoušení je podmíněno uvedením preference jedné z těchto specializací do přihlášky ke studiu. Zařazení do specializace bude stanoveno na základě výsledků přezkoušení a je podmíněno absolvováním lékařského vyšetření v Ústavu leteckého zdravotnictví s kladným posudkem, které uchazeč absolvuje ještě před nástupem na Kurz základní přípravy (studenti do ÚLZ budou objednáni – neobjednávají se sami).

Zdravotní omezení

Výška: do 191 cm

Hmotnost: 58 – 94 kg

Seznam limitujících poruch a nemocí:

 • naturální visus pod 0,5 oboustranně bez korekce
 • porucha barvocitu
 • oční operace (včetně laserových) nutno posoudit individuálně
 • AB s medikací v posledních 3 letech
 • polyvalentní alergie s postižením dolních dýchacích cest
 • hypothyreosa na substituci nad 50 mikrogramů
 • podprůměrný intelekt (dle psychologických výkonových testů)

Nabídka ubytování v ÚLZ

Uchazeči o specializace Vojenský pilot a Řídící letového provozu musí také po prohlídce ve vojenské nemocnici absolvovat také prohlídku v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze. Je to několikadenní vyšetření, proto pro zájemce máme nabídku ubytování na vojenské ubytovně Praha – Ruzyně. Ubytování si hradí uchazeč. A jaký je postup?

 1. Posudkový lékař ÚLZ Praha (šisem) informuje zástupkyni náčelníka RS Čechy (kpt. Chodilová), že uchazeč úspěšně prošel posouzením zdravotního stavu ve vojenské nemocnici Praha, Brno nebo Olomouc a postupuje dál procesem posouzení zdravotní způsobilosti ÚLZ Praha;
 2. kpt. Chodilová o tom telefonicky informuje uchazeče, v rámci rozhovoru se domluví na termínu vyšetření v ÚLZ Praha a současně mu nabídne možnost ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení Ruzyně;
 3. pokud uchazeč projeví o ubytování zájem, kpt. Chodilová si poznamená číslo jeho občanského průkazu (případně i doprovodu/rodičů), následně za něj vyplní klasickou žádost na ubytování vojáka na ubytovně a zašle ji šisem na ubytovnu (paní Kohoutová);
 4. po obdržení potvrzení ubytování od ubytovny, potvrdí uchazeči rezervaci ubytování SMS zprávou.

Uplatnění absolventů

Zahájíte kariéru na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Praze-Kbelích. Získání praxe Vám umožní rozvíjet kariéru na mezinárodních pracovištích v rámci Severoatlantické aliance. Pravidelně se budete účastnit mezinárodních cvičení na území České republiky nebo v zahraničí.

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Jonáše – studenta specializace Řízení letového provozu na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížil.

Co o nás píšou?

Připravujeme.

Řídící letového provozu

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky katedry K-205 nebo kontaktujte konzultanta tohoto studijního programu: 

npor.  Ing. Ondřej Mach

tel.: 973 445 147

E-mail: ondrej.mach@unob.cz

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.