Letištní a technické zabezpečení | Vojenské technologie - strojní

Co se naučíte?

Letištní technické zabezpečení se dělí na dvě samostatné odborné větve.

  • Letištní zabezpečení
  • Letecké technické a provozní zabezpečení

V tomto oboru budete studovat letištní technické zabezpečení jako celek a po ukončení studia se rozhodnete, ve které oblasti začnete svoji kariéru.

Letištní zabezpečení je vojenská odbornost, která se stará prioritně o plochy letiště. Zajišťuje tedy provozuschopnost letiště pro letový provoz.

Jejím hlavním úkolem je nepřetržité zabezpečení provozuschopnosti letištních ploch a letištních zařízení.

Získáte znalosti o konstrukci speciální techniky, jak organizovat údržbu a opravy ploch v letních měsících a jak efektivně řídit a organizovat zimní údržbu letiště, jak správně používat chemické rozmrazovací látky. Získáte dovednost k měření a stanovování únosnosti nezpevněných ploch, únosnost zpevněných ploch a znalosti leteckých předpisů a směrnic ICAO. 

Letecké technické a provozní zabezpečení je vojenská odbornost, která se prioritně stará o speciální vozidla, která slouží jako podpora letadel.

Jejím hlavním úkolem je podpora letového úsilí potřebnými elektrotechnickými prostředky, hydraulickými stanicemi, odmrazovacími prostředky a zařízeními, tahacími prostředky, prostředky pro nakládání materiálu, zajištění technických plynů a další nezbytná pozemní podpora letadel.

Získáte dovednost, jak organizovat personál a prostředky během zabezpečení letové akce, zásady použití tlakových a plynových zařízení, pravidla pohybu osob a vozidel kolem letadel a po letištních řízených plochách, postupy při tahání letecké techniky, konstrukci a použití speciálních vozidel. Získáte znalosti o leteckých palubních a olověných akumulátorech, konstrukci letecké techniky, výroby a přepravy plynů, BOZP ve specializaci a znalost provozu a konstrukce speciálních vozidel.

Uplatnění absolventů

Studium je tedy prostředek, jak začít svoji kariéru u AČR. Po ukončení studia absolventa čeká uplatnění na leteckých základnách vzdušných sil: ČáslaviNáměšti nad Oslavou nebo v Praze-Kbelích.

Po ukončení studia bude absolvent vyřazen v důstojnické hodnosti jako poručík. Tomu odpovídá následná „startovací“ pozice na letecké základně jako velitel čety. Je to manažerská pozice, kde Vás čeká tým 20-30 podřízených.

Personál, který pracuje samostatně v těchto odbornostech, musí  být certifikován – i Vy budete během studia postupně připravován na certifikační zkoušku a na leteckou základnu nastoupíte s platnou licencí pozemního leteckého personálu.

Studium z pohledu studenta

Zeptali jsme se Renaty – studentky specializace Letištní technické zabezpečení na pár otázek, aby Vám svoji specializaci přiblížila.

Co o nás píšou?

Připravujeme.

Letecká technika – draky a motory

Chcete se dovědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry letectva nebo kontaktujte konzultanta tohoto studijního programu: 

kpt. Ing. Petr Kalvoda

tel.: 973 445 239

E-mail: petr.kalvoda@unob.cz

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.