Vojenské technologie – elektrotechnické | FVT | MGR | vojenské

  • pětiletý magisterský studijní program, který zahrnuje 8 specializací
  • pouze vojenská prezenčníforma studia
  • absolvent získá titul Ing.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání
  • do specializací Vojenská robotika, Informační technologie a Komunikační technologie jsou přijímáni i uchazeči se zdravotní klasifikací „C“
  • pro akademický rok 2024/2025 budou studenti zařazováni do jednotlivých studijních specializací tohoto studijního programu ve dvou kolech
  • pro každé kolo jsou stanoveny přesné počty přijímaných uchazečů o danou specializaci volitelnou v e-přihlášce
  • v 1. kole – tzn. po přijímacích zkouškách – je posuzována pouze volba preference specializace v e-přihlášce. Vliv na výběr uchazečů o danou specializaci             v prvním kole mají výsledky v přijímacích zkouškách.
  • ve 2. kole – tzn. v průběhu 3. semestru – budou zařazeni uchazeči, kteří neuvedli v e-přihlášce specializaci nebo nebyli zařazeni v 1. kole nebo se rozhodnou specializaci změnit

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

V akademickém roce 2024/2025 budou do magisterského studijního programu Vojenské technologie elektrotechnické přijímáni uchazeči do těchto specializací a v následujících počtech:

Studijní program / specializace

Celkový počet přijímaných

Počet přijímaných v 1. kole

Studijní program: Vojenské technologie – elektrotechnické

159

90

Specializace

Elektronický průzkum

11

0

Informační technologie

51

31

Komunikační technologie

35

21

Letecká technika – avionika a výzbroj

15

9

Letecká radionavigační služba

10

6

Radiolokace a elektronický boj

16

10

Technologie protivzdušné obrany

10

6

Vojenská robotika

11

7