Vojenské technologie – elektrotechnické | FVT | MGR | vojenské |

  • pětiletý magisterský studijní program, který zahrnuje 9 specializací
  • pouze vojenská prezenční forma studia
  • absolvent získá titul Ing.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání
  • pro akademický rok 2023/2024 budou studenti zařazováni do jednotlivých studijních specializací tohoto studijního programu ve 2 kolech
  • pro každé kolo jsou stanoveny přesné počty přijímaných uchazečů o danou specializaci volitelnou v e-přihlášce
  • v 1. kole – tzn. po přijímacích zkouškách – je posuzována pouze volba první preference specializace v e-přihlášce. Vliv na výběr uchazečů o danou specializaci v prvním kole mají výsledky v přijímacích zkouškách.
  • ve 2. kole – tzn. v průběhu 3. semestru – budou zařazeni uchazeči, kteří neuvedli v e-přihlášce specializaci nebo nebyli zařazeni v 1. kole

Pozn.: Uchazeč zařazený do specializace v 1. kole má právo do konce 1. ročníku požádat děkana FVT o změnu specializace. V tomto případě je na něho pohlíženo jako na studenta bez preference a bude nově zařazen do specializace v rámci 2. kola.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

V akademickém roce 2023/2024 budou do magisterského studijního programu Vojenské technologie elektrotechnické přijímáni uchazeči do těchto specializací a v následujících počtech:

Studijní program / specializaceCelkový počet přijímanýchPočet přijímaných v 1. kole
Studijní program: Vojenské technologie – elektrotechnické151
91
Specializace
Elektronický průzkum106
Geografické a meteorologické zpravodajství64
Informační technologie4024
Komunikační technologie3018
Letecká technika – avionika a výzbroj159
Letecká radionavigační služba159
Radiolokace a elektronický boj138
Technologie protivzdušné obrany127
Vojenská robotika106

Pozn.: Uchazeč zařazený do specializace v 1. kole má právo do konce 1. ročníku požádat děkana FVT o změnu specializace. V tomto případě je na něho pohlíženo jako na studenta bez preference a bude nově zařazen do specializace v rámci 2. kola.