Vojenská robotika | Vojenské technologie - elektrotechnické

Co se naučíte?

Vojenská robotika je multioborová specializace zahrnující mechaniku, elektroniku, výpočetní techniku a automatizaci, tj. mechatroniku. Tato specializace je součástí studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické. V rámci studia se v širším pohledu naučíte porozumět teoriím, funkcím, konstrukcím a použití moderních vojenských robotických a autonomních technologií, automatizovaných systémů řízení a vojenským zbraním a technice.

V průběhu studia se podrobněji seznámíte s komunikačními a informačními technologiemi, s principy počítačové architektury a počítačových sítí, se standarty kybernetické bezpečnosti, s prvky radiokomunikačních řetězců, s oblastí automatizace řízení, s umělou inteligencí a s mechatronickými systémy, a v neposlední řadě s robotickými operačními systémy, se základy řízení a programování robotů, s algoritmizací inženýrských úloh, a také s aspekty použití robotických systémů ve vojenských operacích

Uplatnění absolventů

Absolvent specializace vojenská robotika je připraven na výkon základních velitelsko-technických funkcí u pozemních nebo vzdušných sil v oblasti robotických, autonomních a automatizovaných zbraňových a podpůrných systémů využívaných v ozbrojených silách AČR; dále je schopen řídit, organizovat a podílet se na vedení bojové činnosti.

 • All Photos
 • Blog
 • Box
 • Dokumenty
 • Icon
 • Images
 • Logo
 • Person
 • Slider
 • Theme
 • Trailer
 • Uchazeč
 • Wallpaper
 • Work
  •   Back
  • EP
  • GMZ
  • IT
  • KT
  • LTAV
  • LRS
  • RLEB
  • TPVO
  • BSV
  • LT-DM
  • ŘLP
  • PIL
  • ZM
  • ŽK
  • VR
  • ZSPVO
  •   Back
  • VMTJ
  • VDJ
  • VCHJ
  • VL
  • VD
  • ŘFZ
  • DSVS
  •   Back
  • Studium
  • Erasmus+
  • Věda
  • Specifický výzkum
  •   Back
  • Symboly
  • Reprezentativní fotografie
  • Hodnosti
  •   Back
  • KZP
  • Specializace FVL
  • Specializace FVT
  • VMTJ
  • VDJ
  • VCHJ
  • VL
  • VD
  • ŘFZ
  • DSVS
  • EP
  • GMZ
  • IT
  • KT
  • LTAV
  • LRS
  • RLEB
  • TPVO
  • BSV
  • LT-DM
  • ŘLP
  • PIL
  • ZM
  • ŽK
  • VR
  • ZSPVO
  •   Back
  • Management
  • Skolni_pluk
  •   Back
  • Věda
  • Média a veřejnost
  • unobczrun
  •   Back
  • Specifický výzkum
  •   Back
  • unobczrun
1
7
2
3
4
5
6

Chcete se dozvědět víc?

Pokud se chcete dozvědět více o této specializaci, podívejte se na stránky Katedry vojenské robotiky nebo kontaktujte konzultanta tohoto studijního programu:

pplk. Ing. Radek DOSKOČIL, Ph.D.

tel.: 973 443 683

E-mail: radek.doskocil@unob.cz

Pokud se chcete zeptat na obecné informace o přijímacím řízení nebo máte dotazy k e-přihlášce, termínům atp. ozvěte se nám prostřednictvím jdunaunob@unob.cz.