Právě si prohlížíte Workshop projektu obranného výzkumu POV Znalec

Workshop projektu obranného výzkumu POV Znalec

Ve čtvrtek 29. září proběhl odborný workshop realizovaný jako jeden z plánovaných výstupů projektu obranného výzkumu POV Znalec. Jeho cílem bylo prezentovat dosažené výsledky řešení projektu a podrobit je odborné diskusi se zástupci praxe. Tu reprezentovali součásti resortu MO, které využívají, popř. pracují s výstupy soudních znalců v oblasti oceňování vojenské techniky a vojenského materiálu.

Do odborné diskuze se zapojili zástupci Odboru interního auditu a inspekce MO, Sekce vyzbrojování a akvizic, Sekce průmyslové spolupráce MO, Sekce logistiky MO, Vojenské policie a rovněž z odborné komunity soudních znalců z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Odborná diskuse přispěla k prohloubení znalostí a vedla k formulaci doporučení směřování dalších kroků v rámci realizace POV Znalec.

Projekt POV Znalec je zaměřen na posouzení schopností a přístupů k získání schopnosti znalecké činnosti při oceňování bojové techniky, vojenské výzbroje a vojenského materiálu v podmínkách rezortu MO. Projekt je realizován na Univerzitě obrany, v úzké součinnosti s odborníky Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického. Projekt je zaměřen na:

  • zhodnocení možnosti vytvoření znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu MO;
  • připravení návrhu Českého obranného standardu (ČOS) Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje;
  • navržení vzdělávací aktivity pro znalce oceňující bojovou techniky a vojenskou výzbroj.

Autor: Dušan Repík