Právě si prohlížíte Úspěšná účast českého týmu na mezinárodním plavčickém kurzu

Úspěšná účast českého týmu na mezinárodním plavčickém kurzu

Praktickým ověřením v přírodních podmínkách na pobřeží Balského moře u malebného německého městečka Rerik vyvrcholil o předchozím víkendu plavčický kurz pořádaný Offizier Schule des Heeres v Drážďanech. Na kurzu dvojice studentů reprezentovaly celkem pět států: Českou republiku, Polsko, USA, Nizozemsko a Makedonii. Dvě četařky z Univerzity obrany za své výkony získaly zlaté osvědčení plavčíka.

Praktickému ověření v moři předcházel pětidenní výcvik k a testování ve školním bazénu v Drážďanech. Kurz začal korekcí plaveckých stylů a ověřením schopností. Účastníci museli prokázat, že ovládají plavecké dovednosti –  plavání pod vodou, v uniformě, plavání delších vzdáleností, vylovení břemen z hloubky, poskytnutí první pomoci, tažení tonoucího a mnoho dalších. Nejprve vždy proběhlo seznámení s danou problematikou a po vyzkoušení a osvojení byli účastníci přezkušováni.
Průběžných testů bylo několik denně a v závěrečný den v Drážďanech proběhla souhrnná písemná a praktická zkouška.

„Tato zkušenost byla nesmírně cenná a obohacující. Nejenže jsme se naučily nové techniky a získaly cenné zkušenosti, ale také jsme měly příležitost spolupracovat s kolegy z různých zemí a sdílet s nimi své poznatky a zkušenosti. Naše účast na tomto kurzu byla nejen úspěšná, ale také inspirující pro další rozvoj našich schopností v oblasti záchranářství,“ zhodnotila význam kurzu jedna z jeho úspěšných účastnic.

Autor: Viktor Sliva z podkladů účastnic, foto: bundeswehr.de