Právě si prohlížíte Výsledky soutěže STČ na FVT

Výsledky soutěže STČ na FVT

Rotný Michal Červený, úspěšný pilot bezmotorových letounů a držitel medaile Fédération Aéronautique Internationale (FAI), prokázal své schopnosti v dalším oboru: s prací nazvanou Vývoj a implementace přenosného linuxového zařízení pro sběr citlivých dat se stal absolutním vítězem soutěže Studentské tvůrčí činnosti v rámci 21. Vědecké konference studentů Fakulty vojenských technologií. Slavnostního vyhlášení výsledků se ze studijních důvodů nemohl zúčastnit, a tak oceněné zařízení popsal vedoucí práce poručík Ing. Petr Gallus z  Katedry informatiky a kybernetických operací: „Cílem bylo navrhnout a zkonstruovat zařízení založené na operačním systému Linux, které bude schopno sbírat síťová audiovizuální data. To se podařilo – byl vytvořen prototyp, který byl otestován a uveden do praxe.“

21. Vědecká konference studentů FVT, určená pro studenty bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia, proběhla ve dnech 13. až 15. května. Předloženo bylo celkem 80 soutěžních prací formou konferenčního příspěvku, rozdělených do 7 soutěžních sekcí. Hodnocení prací i vystoupení soutěžících hodnotila v každé z nich soutěžní pětičlenná komise, sestavená z vědeckopedagogických pracovníků fakulty. Soutěže se účastnili dva studenti ze zahraničí, konkrétně z AOS Liptovský Mikuláš.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny ve středu 29. května, úspěšné soutěžící přivítal děkan plukovník gšt. Vlastimil Neumann: „Chci poděkovat nejen vám, kteří jste se umístili na předních místech, ale i těm ostatním, kteří vložili energii a čas do této činnosti, kteří šli s kůží na trh a byli schopni prezentovat své výsledky a obhajovat své závěry.“ Studenti umístění na prvních třech místech v každé ze sekcí pak z rukou děkana spolu se svými vedoucími převzali diplomy. Souhrnné výsledky soutěže jsou umístěny zde.

Autor: Viktor Sliva, foto: autor a Otakar Petříček