Právě si prohlížíte Konference PVO

Konference PVO

Konflikt probíhající na Ukrajině, jehož intenzita nemá od konce II. světové války na evropském kontinentu obdoby, razantně mění pohled na vedení vzdušných, protivzdušných a obecně společných operací. Tomu také odpovídalo zaměření mezinárodní konference PVO, jejíž letošní, již 23. ročník uspořádala Katedra protivzdušné obrany ve dnech 26. – 27. dubna a nad níž převzal záštitu velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Čepelka.

Především se změnil pohled na naplnění pojmů „vzdušná převaha“ nebo „vzdušná nadvláda“ a na získání či dosažení těchto atributů. Jinak je také nahlíženo na použití jednotlivých typových Prostředků vzdušného napadení (PVN), a to z hlediska jejich typů, kvantity, kvality, konfigurací letových sestav atd. Objevil se faktor masového nasazení bezpilotních systémů/UAS, ŘSPDL/křídlatých raket, balistických raket a výrazně se zvýšil význam elektronického boje.

Konflikt na Ukrajině ukázal klíčový význam pozemní PVO a její nezpochybnitelné místo v operacích. Důsledkem proto musí být posunutí PVO do popředí priorit při tvorbě nových strategických dokumentů a zejména pak při jejich naplňování akvizičními procesy, potažmo upřednostnění v personálním zabezpečení.

Z toho pak konsekventně vyplývá i nutnost novelizovaných a mnohdy zcela dříve nestandardních řešení pozemní PVO ve smyslu nasazení senzorů, systému velení a zbraňových systémů. A to jak ve smyslu jejich kvality (tedy použití ještě bojově nenasazovaných), kvantity, konfigurace bojových sestav, metod řízení boje, nutnosti neustálého manévrování atd.

Konference také potvrdila zvýšení významu dalších faktorů  –  již zmíněné zapojení prostředků elektronického boje, nasazení všech kategorií (zejm. průzkumné, bojové) „vyčkávací“ munice, masové nálety bezpilotních systémů více kategorií, či masové nasazení balistických raket taktického dosahu a „pseudo“ protizemních balistických raket (tedy například nasazení PL raket systému S-300 proti pozemním cílům).

Diskuse se dotkla také efektivní ochrany pozemního vojska a důležitých objektů na území státu. Pro tento účel jsou nezbytné prostředky průzkumu vzdušného prostoru vybavené moderními senzory, dále systémy velení a řízení protivzdušné obrany a také nové technologie efektorů pozemní PVO.

Na konferenci, které se zúčastnila více než stovka odborníků z armády i soukromého sektoru, zazněly více než dvě desítky přednášek či příspěvků. 

Autor: Viktor Sliva z podkladů Miroslava Krátkého