Právě si prohlížíte V belgickém Tournai se konal další ročník workshopu Additive Manufacturing Village

V belgickém Tournai se konal další ročník workshopu Additive Manufacturing Village

Workshop AM Village 2024 se 13. – 17- května konal pod záštitou Evropské obranné agentury (EDA) a ve spolupráci s Mnohonárodním centrem pro koordinaci logistiky (MLCC) na Belgium Logistic Defence School v Tournai v Belgii. Workshopu se zúčastnilo několik stovek zástupců armád (Belgie, Německa, Ukrajiny, Velké Británie, Švédska, České republiky atd.), vojenských škol a obranného průmyslu. V úterý 14. května workshop navštívila belgická ministryně obrany (viz foto), která pronesla krátký projev týkající se důležitosti nových technologií pro armádu a zúčastnila se několika ukázek, především z oblasti nasazení aditivních technologií v polních podmínkách.

Cílem workshopu bylo propojit experty v oblasti aditivní výroby jednotlivých armád EU, NATO a obranného průmyslu s podporou vysokých škol za účelem zvýšení schopností aditivní výroby v rámci systému údržby a oprav (především v polních podmínkách). Součástí workshopu byly semináře, briefingy a ukázky schopností a aplikací v oblasti aditivní výroby. Jednou ze základních myšlenek workshopu bylo „propojit výše zmíněné sektory i neformálně po vzoru komunikace lidí na vesnici“, jak uvedl zástupce organizátora – projektový pracovník pro logistiku EDA Martin Huber.

Za Českou republiku se akce zúčastnili zástupci MLCC, Ministerstva obrany ČR, Univerzity obrany, Agentury logistiky a Centra zabezpečení oprav. Úlohou Univerzity obrany byla výměna zkušeností v oblasti aditivní výroby, včetně využití Best Practices s aditivními technologiemi v podmínkách Armády ČR  – především v mnohonárodních operacích. Součástí bylo aktivní vystoupení účastníků Univerzity obrany v rámci probíhajících seminářů, reálné ověření možností vytváření náhradních dílů aditivními technologiemi, včetně jejich validace v rámci reálných testů při provozu vojenské techniky, kterou poskytla hostitelská země. Univerzita obrany se rovněž zapojila do výzvy pro ukrajinskou armádu, která nabídla 77 náhradních dílů k reinženýringu pro reálné využití v ukrajinské armádě. V rámci tohoto úkolu se řešil (mimo jiné) požadavek na optimalizaci základních parametrů těchto náhradních dílů. Dále bylo vybráno několik společných platforem pozemní bojové techniky (viz foto), na kterých proběhlo vyhodnocení vybraných kritických náhradních dílů a to včetně náhradních dílů vytvořených pomocí aditivní výroby z chemicky odolných materiálů, které jsou při provozu navíc vystaveny stálému mechanickému zatížení.

Autor: Martin Vlkovský, Alexander Ilkström-Kravcov, foto: Alexander Ilkström-Kravcov, Martin Vlkovský