Právě si prohlížíte Náčelník polského GŠ Andrzejczak se s geopolitickou přednáškou vrátil na UO

Náčelník polského GŠ Andrzejczak se s geopolitickou přednáškou vrátil na UO

Téměř před čtvrtstoletím jako kapitán absolvoval na tehdejší Vojenské akademii v Brně praporní kurz. Bylo to v době, kdy vrcholilo uvolnění po skončení studené války. Dnes se generál Rajmund Andrzejczak jako náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil do Brna na současnou Univerzitu obrany vrátil. A to v době, kdy v zemi sousedící s Polskem probíhá intenzivní válečný konflikt.

Právě na výzvy a příležitosti pro zajišťování obrany Polska v situaci, která nastala po zahájení ruské agrese proti Ukrajině, věnoval generál Andrzejczak úvod své přednášky ve zcela zaplněném sále Klubu Univerzity obrany. Náčelník GŠ polských ozbrojených sil uvedl několik zásadních globálních výzev, kterým čelí západní svět. Především je to sílící soupeření Spojených států a Číny, dále je to autokratický režim v Severní Koreji a dlouhodobé snahy Iránu o posílení své moci v regionu. Za největší hrozbu pro bezpečnost a prosperitu Evropy a Polska však považuje Ruskou federaci.

Generál Andrzejczak uvedl, že Rusko není tak slabé, jak si mnozí mohou myslet. Rusko má zdrojový potenciál, který mu umožňuje financovat a zdrojově zabezpečit válku. Odmítl také označovat současnou válku jako Putinovu vzhledem k vysoké podpoře prezidentových kroků ruskou veřejností. Za zásadní považuje kohezi Aliance a dlouhodobou schopnost Západu podporovat Ukrajinu, přičemž Polsko je druhým nejvýznamnějším poskytovatelem vojenské podpory a poskytuje zázemí pro logistické zabezpečení úsilí Ukrajiny ze strany spojenců. Za zásadní považuje posilování obranyschopnosti státu zahrnující jak vojenské, tak i nevojenské nástroje a utváření věrohodného odstrašení pro revizionistické Rusko. „Pokud nebudeme investovat do obrany, Rusko se vrátí,“ uvedl generál Andrzejczak s odkazem na historickou zkušenost.

Návštěvu generála Rajmunda Andrzejczaka na Univerzitě obrany rámovaly dva body programu. Hned po příjezdu do Brna položil v doprovodu prvního zástupce náčelníka GŠ generálmajora Iva Střechy před sídlem Univerzity obrany věnec k pamětní desce generála, legionáře první světové války a čelného představitele československého protifašistického odboje Vojtěcha Luži.  Odpoledne jej pak prorektor UO pro vnější vztahy a internacionalizaci plukovník Libor Kutěj seznámil se současným fungováním jediné vojenské vysoké školy v ČR. Náčelník polského GŠ se k někdejšímu studiu právě na této instituci během dopolední přednášky několikrát vrátil a k posluchačům krátce hovořil česky.

Autor: Viktor Sliva ve spolupráci s Josefem Procházkou, foto: Viktor Sliva