Právě si prohlížíte UNOB na veřejnosti i v zákulisí Dnů NATO

UNOB na veřejnosti i v zákulisí Dnů NATO

V polovině září tradičně plní média informace o největší letecko-bezpečnostní přehlídce v Evropě – NATO Days, pořádané na letišti Leoše Janáčka. Armáda ČR zde působí v roli pořadatelské instituce a v jejím rámci působí i studenti Univerzity obrany. Celkem bylo Velitelstvím vzdušných sil pro organizaci leteckých dnů přizváno 17 studentů a další se pak podíleli na prezentaci činnosti univerzity. Příslušníci UO zde zastávají nezastupitelné funkce, bez kterých by nebylo možné Dny NATO zajistit. Z pohledu veřejnosti nebo běžného televizního diváka jsou vojenští studenti nepostřehnutelní, avšak pro letového ředitele, bezpečnost provozu a posádky letadel poskytují stálou každoroční podporu.

Do gesce studentů patří například pořizování bezpečnostního kamerového záznamu, který slouží pro potvrzení, kontrolu a též jako důkaz při řešení jakýchkoliv pochybností. Dále se studenti nacházejí přímo v prostoru mezi vzletovou a přistávací dráhou a diváky, označovanou jako Display line. Zde monitorují přesné dodržení odstupu veřejnosti tak, aby nebyla ohrožena hlukem, či jinak vystavena nebezpečí nízko a rychle se pohybujících letadel. Tato činnost je koordinována cestou AirShow office a letového ředitele zejména při neveřejných nácvicích letových ukázek.

V samotné AirShow office studenti komunikují s posádkami letadel a zařizují technickou a plánovací podporu jednotlivým týmům, vše pod dohledem zkušených pilotů AČR. Komunikace se zástupci 19 zemí probíhá samozřejmě v angličtině, na což jsou příslušníci UO připraveni.

Letošní Dny NATO přišlo navštívit o víkendu celkem 185 tisíc lidí. Poprvé se zde veřejnosti představily nové přírůstky českého letectva, a to vrtulníky americké výroby UH-1Y Venom a AH-1Z Viper, který byl též součástí zahajovacího průletu. Svou derniéru zde odletěly stroje Mi-24/35, které jsou nahrazovány již zmíněnými novými typy. Další prvenství si ostravské letiště zajistilo díky britskému nadzvukovému stroji F-35B Lightning II, který ve své ukázce předvedl visení a otočení se na místě přímo před diváky.

Univerzita obrany je důležitým partnerem akce a studenti vždy oceňují zkušenosti a nové zážitky, které zde nabydou, protože jsou pro jejich budoucí praxi ve službě AČR značným přínosem.

Autor: Ondřej Severa, foto: autor