Právě si prohlížíte Univerzita získala osvědčení o způsobilosti k letecké výuce

Univerzita získala osvědčení o způsobilosti k letecké výuce

Prorektor pro studium a záležitosti studentů plukovník Petr Hrůza převzal v pondělí 7. listopadu z rukou brigádního generála Jaroslava Míky, zástupce ředitele Sekce rozvoje druhů sil MO Osvědčení o způsobilosti k výuce a výcviku na vojenské letecké technice.

„Je to velké ocenění, ale také závazek,“ uvedl prorektor Petr Hrůza po převzetí osvědčení. K němu došlo na úvod pondělního Metodického dne správců leteckých odborností č. 21 a 23, které se v pondělí uskutečnilo na půdě Univerzity obrany. Osvědčení opravňuje UO provádět certifikovanou teoretickou výuku výkonných vojenských letců pro potřeby získání průkazů způsobilosti podle příslušných leteckých předpisů.

Na programu jednání Metodického dne bylo mimo jiné seznámení správců vojenských odborností s aktuálním procesem náboru a přijímacího řízení pro specializace Vojenský pilot a Řídící letového provozu na UO a možnostmi úprav vzdělávacího systému pro tyto specializace v kompetenci UO. Probírána byla také problematika zdravotních kvalifikací pro uchazeče o studium specializací Vojenský pilot a Řídící letového provozu.

Autor: Viktor Sliva, foto: autor