Usnesení Vědecké rady UO

2023

Usnesení VR UO 10. 11. 2023-per rollam

Usnesení VR UO zde dne 25.10.2023

Usnesení VR UO 20. 7. 2023-per rollam

Usnesení VR UO 16. 1. 2023-per rollam

Usnesení VR UO zde dne 22.2.2023

Usnesení VR UO ze dne 17.5.2023

2022

Usnesení VR UO ze dne 19.4.2022

Usnesení VR UO ze dne 25.5.2022

Usnesení VR UO ze dne 19.10.2022

Usnesení VR UO ze dne 21. 11. 2022-per rollam

2021

Usnesení VR UO ze dne 2.3.2021

Usnesení VR UO ze dne 3.3.2021

Usnesení VR UO ze dne 26.5.2021

Usnesení VR UO ze dne 10.9.2021

Usnesení VR UO ze dne 11.10.2021

Usnesení VR UO ze dne 8.12.2021