Právě si prohlížíte Univerzita obrany se představí na veletrhu Gaudeamus Praha

Univerzita obrany se představí na veletrhu Gaudeamus Praha

Vojenský vrtulník umístěný před vstupem do výstavního areálu PVA Expo Praha Letňany se stane neklamným znamením pro návštěvníky, že ve zdejší hale č. 4 má svou expozici zřízenu jediná vojenská škola u nás. Univerzita obrany se už tradičně zúčastní Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha, jehož v pořadí již XVI. ročník proběhne ve dnech 23. až 25. ledna.

U zmíněného vrtulníku se návštěvníci seznámí s činností příslušníků 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely, kteří budou poskytovat informace o možnosti uplatnění absolventů Univerzity obrany ve specializacích určených pro Vzdušné síly Armády ČR. Právě v této oblasti dochází letos k největší změně v nabídce vojenské vysoké školy. Dosavadní magisterské specializace Řídící letového provozu a Vojenský pilot budou transformovány do nově zaváděného bakalářského studijního programu Vojenský letový provoz. Přijímání přihlášek bude probíhat od 1. do 31. března, doporučený postup pro nynější zájemce o připravovanou atraktivní novinku s ohledem na nutnost lékařských prohlídek lze nalézt na stránkách vysoké školy.

Univerzita obrany pro akademický rok 2024/2025 nabízí studium především v souvislých pětiletých a šestiletých magisterských studijních programech zaměřených na přípravu technického, velitelského, manažerského a zdravotnického personálu Armády ČR. Zástupci univerzity představí návštěvníkům možnosti studia na jednotlivých fakultách, podmínky přijímacího řízení, průběh studia a uplatnění absolventů po ukončení studia. Přítomni budou rovněž profesní poradci z Rekrutačního pracoviště Armády ČR, kteří s uchazeči o vojenské studium a profesionální službu v Armádě ČR zahájí administrativní proces nutný k povolání do služebního poměru vojáka z povolání.

V rámci doprovodného programu mohou zájemci navštívit prezentační přednášky Univerzity obrany, které se konají v úterý 23. 1. 2024 v době 10:35 – 10.55 hodin, ve středu 24. 1. 2024 v době 10:35 – 10:55 hodin a ve čtvrtek 25. 1. 2024 v době 09.35 – 09.55 hodin. Přednášky pro výchovné poradce středních škol se uskuteční v úterý 23. 1. 2024 v době 10:10 – 10.30 hodin, ve středu 24. 1. 2024 v době 10:35 – 10:55 hodin a ve čtvrtek 25. 1. 2024 v době 10:10 – 10.30 hodin. Veletrh bude otevřen návštěvníkům vždy od 8.30 do 16.00 hodin (poslední den do 15.00 hodin).

Autor: Viktor Sliva