Erasmus+

Mobility zaměstnanců

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům Univerzity obrany dva typy mobilit:

  • výukové pobyty
  • školení

Oba typy mobilit je možné vzájemně kombinovat. Pro délku pobytu pro každou mobilitu i jejich kombinaci platí rozmezí od 2 dnů do 2 měsíců. V rámci výukového pobytu na partnerské vysokoškolské instituci musí být odučeno min. 8h za týden (a to i v případě, že zaměstnanec jede pouze na 2 dny); v případě kombinace školení a výukového pobytu jsou to pak 4h za týden.

Na základě uzavřené Účastnické smlouvy učitel/zaměstnanec obdrží grant, jehož výše pro akademický rok 2022/2023 závisí na zemi a délce pobytu.

Cestovní náklady budou vypočteny a hrazeny podle vzdálenosti na základě předložených jízdenek/letenek. V případě využití ekologičtější cesty (např. autobus, vlak, spolujízda…) dojde k navýšení příspěvku (dle tabulky) a vzniká nárok na pobytové náklady až na 6 dnů navíc.

Výukový pobyt se realizuje pouze na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi Univerzitou obrany a zahraniční institucí vlastnící ECHE.

Dokumentace výukových pobytů: 

Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na výukový pobyt – (Účastník vyplní pouze modře označená pole a pošle dokument ke kontrole koordinátorovi. V konečné verzi 2 výtisky)

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha I – Program mobility zaměstnanců na výukový pobyt (Mobility Agreement) ISCED kódy

Příloha II – Všeobecné podmínky

Požadavek na zahraniční cestu

Požadavek na Request for Visit

Confirmation of Erasmus+ Teaching Assignment (Potvrzení délky výukového pobytu ze zahraničí)

Závěrečná zpráva (na základě zaslaného přístupového hesla vyplnit on-line, vytisknout a odevzdat fakultnímu koordinátorovi).

Dokumentace školení:

Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na školení – (Účastník vyplní pouze modře označená pole a pošle dokument ke kontrole koordinátorovi. V konečné verzi 2 výtisky)
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha I – Program mobility zaměstnanců na školení (Mobility Agreement) ISCED kódy

Příloha II – Všeobecné podmínky

Požadavek na zahraniční cestu

Požadavek na Request for Visit

Confirmation of Erasmus+ Staff Training (Potvrzení délky školení ze zahraničí)

Závěrečná zpráva (na základě zaslaného přístupového hesla vyplnit on-line, vytisknout a odevzdat fakultnímu koordinátorovi)