Právě si prohlížíte Univerzita hostila valnou hromadu AOBP

Univerzita hostila valnou hromadu AOBP

Ve středu 3. května na půdě Univerzity obrany proběhla 27. valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, kterou vedl její prezident Jiří Hynek. Ten v úvodním proslovu zhodnotil situaci, v níž AOBP momentálně působí. Zmínil příležitosti, které zhoršená bezpečnostní situace přináší pro obranný a bezpečnostní průmysl, ale také nové překážky, například ze strany pojišťoven či přepravců. „Je před námi spousta výzev a já vám mohu slíbit, že AOBP udělá maximum pro to, aby vám pomohla stávající situaci řešit,“ slíbil prezident Hynek zástupcům členských firem asociace.

Prorektor UO pro vědu a výzkum plukovník Jan Bořil vystoupil jako zástupce hostitelské instituce, která je členem AOBP již dvě desetiletí a spolupracuje s podniky obranného průmyslu a více než třemi desítkami vědeckovýzkumných institucí. „Naše škola nabízí znalosti, zkušenosti a vědecké kapacity vědeckých pracovníků i myšlenkové know-how, podniky naopak disponují moderní technologickou základnou,“ uvedl prorektor Bořil s tím, že škola usiluje právě o propojení sféry pedagogické, vědecké a průmyslové.

Hostem jednání valné hromady za generální štáb AČR byl generálporučík Miroslav Hlaváč. Přítomni byli také představitelé Hasičského záchranného sboru, Vězeňské služby či Celní správy. Prezident AOBP Hynek avizoval podpis smlouvy se Svazem obcí a měst, která přinese větší bezpečnost občanů na komunální úrovni.

Autor: Viktor Sliva