Právě si prohlížíte Podplukovník Stodola získal Cenu rektorky za vědeckou práci v roce 2021

Podplukovník Stodola získal Cenu rektorky za vědeckou práci v roce 2021

Jak naplánovat trasy spolupracujících bezpilotních prostředků tak, aby společně prováděly průzkum nebo střežení v zájmovém prostoru? V době stále většího nasazení dronů do vojenských operací nabývá tato otázka na důležitosti. Podstatnou měrou se na jejím zodpovězení podílí podplukovník prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D., vedoucí skupiny na Katedře zpravodajského zabezpečení FVL. Za návrh, vývoj, implementaci a ověření stochastických algoritmů, které pomáhají výše uvedenou otázku spolu s mnoha dalšími zodpovědět, převzal podplukovník Stodola z rukou rektorky-velitelky brigádní generálky Zuzany Kročové Cenu za vědeckou práci v roce 2021.   

V úvodu středečního zasedání Vědecké rady UO dále z rukou generálky Kročové převzal plukovník gšt. doc. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D. jmenovací dekret docenta pro obor Ochrana vojsk a obyvatelstva. Docent Blaha je dlouholetým pedagogem a respektovaným odborníkem v oblasti operačního a bojového použití dělostřelectva, přičemž ve vědeckovýzkumné činnosti se zaměřuje na systémy řízení palby a její automatizaci. 

Rektorka-velitelka rovněž předala jmenovací dekret emeritnímu profesorovi RNDr. Františku Cvachovcovi, CSc., jemuž jako bývalému dlouholetému pracovníkovi vojenské školy budou vytvořeny podmínky k tomu, aby mohl i nadále působit v tvůrčích, vzdělávacích nebo poradenských činnostech.

Autor: Viktor Sliva: foto: Aleš Mylan