Právě si prohlížíte Workshop projektu obranného výzkumu POV Znalec

Workshop projektu obranného výzkumu POV Znalec

Dne 8. prosince 2022 proběhl druhý odborný workshop realizovaný jako jeden z plánovaných výstupů projektu obranného výzkumu Znalec. Cílem workshopu bylo prezentovat dosažené výsledky řešení a podrobit je odborné diskusi se zástupci z resortu. K odborné diskuzi byli pozváni zástupci Odboru interního audit a inspekce MO, Sekce vyzbrojování a akvizic, Sekce průmyslové spolupráce MO, Sekce logistiky MO, Vojenské policie, Sekce státního tajemníka a rovněž z odborné komunity soudních znalců z Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického. Z odborná diskuse vyvstaly závěry a doporučení k formulaci dalších kroků v rámci realizace POV Znalec.

Projekt POV Znalec je zaměřen na posouzení schopností a přístupů k získání schopnosti znalecké činnosti při oceňování bojové techniky, vojenské výzbroje a vojenského materiálu v podmínkách rezortu MO. Projekt je realizován na Univerzitě obrany, v úzké součinnosti s odborníky Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického. Projekt je zaměřen na:

  • zhodnocení možnosti vytvoření znaleckého pracoviště v podmínkách rezortu MO;
  • připravení návrhu Českého obranného standardu (ČOS) Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje;
  • navržení vzdělávací aktivity pro znalce oceňující bojovou techniky a vojenskou výzbroj.