Ověřování dokladů

Dle ustanovení § 95 odst. 9 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, provádí Ministerstvo obrany ČR ověření (legalizaci) pouze u vysokoškolských diplomů a dodatků k vysokoškolským diplomům vydaných vojenskými vysokými školami v České republice, a to za účelem jejich použití v zahraničí, formou ověřování podpisů a otisků razítek na uvedených listinách. O ověření se žádá písemně. Bližší informace a žádost naleznete zde.

Písemnou žádost je třeba zaslat na Ministerstvo obrany ČR:

Sekce státního tajemníka

Odbor řízení lidských zdrojů

Oddělení vojenských škol

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha-Bubeneč

Pověřené osoby (kontakty):

Mgr. Zdeňka Pastyříková

tel. 973 225 726

e-mail: pastyrikovaz@army.cz

 

Mgr. Mojmír Vodička

tel. 973 225 723

e-mail: vodickam@army.cz

  

Pokyny:

Po udělení legalizace se doklady o vysokoškolském vzdělání předkládají k vyššímu ověření tzv. „superlegalizaci“, kterou provádí:

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor konzulárních činností (referát legalizace)

Hradčanské nám. 5

110 00 Praha-Hradčany

Informace k superlegalizaci jsou k dispozici zde.