Imatrikulace a promoce

Univerzita obrany udržuje tradici slavnostních akademických obřadů – imatrikulací a promocí. Promoci studentů vojenského studia předchází slavnostní vojenský ceremoniál vyřazení.

Imatrikulace

 je slavnostní akt přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je slib studenta.

Promoce

 je slavnostní rozloučení Univerzity obrany s absolventy. Při tomto slavnostním aktu je absolventům předáván vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je slib absolventa.

Slavnostní vyřazení

 absolventů je vojenský slavnostní ceremoniál, který se koná za účasti nejvyšších představitelů ministerstva obrany, města Brna, čestných hostů a rodinných příslušníků čerstvých absolventů – vojáků z povolání.