Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany

Aktuální informace pro členy KVD

Zájezd KVD do Mikulčic a Prušánek-Nechor 28.9.2022

Podmínky vstupu vojenských důchodců na bazén UO – 2022

Odkaz na web MO pro vojenské důchodce

MO – obnovení poradenské a konzultační služby

Výpis z rozkazu rektora – velitele – informace o stravování

Informace o přínosech členství v Klubu

Aktuální informace Odboru pro válečné veterány MO

Informace ke smutečnímu obřadu s vojenskými poctami při úmrtí vojáka/vojákyně v záloze a ve výslužbě