Usnesení akademického senátu

Usnesení Akademického senátu 2023

Usnesení AS UO ze dne 22. listopadu 2023

Usnesení AS UO ke shromažďování návrhů na jmenování rektora

Usnesení AS UO ze dne 20. září 2023

Usnesení AS UO ze dne 21. června 2023

Usnesení AS UO – Vyhlášení voleb do AS UO 12 volebních obvodů

Usnesení AS UO k vyhlášení voleb do AS UO

Usnesení AS UO ze dne 22. března 2023

 

Usnesení Akademického senátu 2022

Usnesení AS UO ze dne 23. listopadu 2022

Usnesení AS UO k vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu Univerzity obrany

Usnesení AS UO ze dne 22. června 2022

Usnesení AS UO k vyhlášení doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity obrany

Usnesení AS UO ze dne 23. března 2022

Usnesení AS UO na základě hlasování per rollam 31.1. – 2. 2. 2022

Usnesení Akademického senátu 2021

Usnesení AS UO ze dne 24. listopadu 2021

Usnesení AS UO ze dne 20. července 2021

Usnesení AS UO ze dne 23. června 2021

Usnesení AS UO na základě hlasování per rollam z 5. – 9. 3. 2021

Usnesení AS UO na základě hlasování per rollam z 5. – 9. 2. 2021

Usnesení Akademického senátu 2020

Usnesení AS UO ze dne 18. listopadu 2020

Usnesení AS UO ze dne 18. září 2020

Usnesení AS UO ze dne 25. srpna 2020

Usnesení AS UO ze dne 22. července 2020

Usnesení AS UO ze dne 16. června 2020

Usnesení AS UO ze dne 27. května 2020