Usnesení akademického senátu

Usnesení Akademického senátu 2022

Usnesení AS UO k vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu Univerzity obrany

Usnesení AS UO ze dne 22. června 2022

Usnesení AS UO k vyhlášení doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity obrany

Usnesení AS UO ze dne 23. března 2022

Usnesení AS UO na základě hlasování per rollam 31.1. – 2. 2. 2022

 

Usnesení Akademického senátu 2021

Usnesení AS UO ze dne 24. listopadu 2021

Usnesení AS UO ze dne 20. července 2021

Usnesení AS UO ze dne 23. června 2021

Usnesení AS UO na základě hlasování per rollam z 5. – 9. 3. 2021

Usnesení AS UO na základě hlasování per rollam z 5. – 9. 2. 2021

 

Usnesení Akademického senátu 2020

Usnesení AS UO ze dne 18. listopadu 2020

Usnesení AS UO ze dne 18. září 2020

Usnesení AS UO ze dne 25. srpna 2020

Usnesení AS UO ze dne 22. července 2020

Usnesení AS UO ze dne 16. června 2020

Usnesení AS UO ze dne 27. května 2020