Kariéra

Volná služební místa neakademických pracovníků

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí SM:

starší řidič pracoviště hotovostních řidičů plánovacího a organizačního oddělení rektorátu Univerzity obrany

 Požadavky:

Vojenská odbornost: 33 – technická strojní odbornost

Vojenské hodnost: 17 – desátník

Kvalifikační předpoklady: 6 – střední odborné vzdělání s výučním listem

Řidičské oprávnění: skupina B / (OŘVOS podmínkou)

Kvalifikační požadavky:    

 • vojenský kariérový kurz 0 – bez vojenského kariérového kurzu
 • jazykové požadavky 0000
 • stupeň utajení 5 – žádné

Další požadavky:

 • zdravotní stav bez omezení pro výkon 24 hodinové služby a řízení vozidla
 • samostatnost při plnění úkolů

Hlavní pracovní náplň:

 • výkon služby v nepřetržitém výkonu útvarové služby
 • řízení vozidla jako řidič profesionál

Předchozí praxe:

 • doba služby v AČR minimálně 4 roky

Praktické zkušenosti:

 • údržba vozidel
 • znalost výkonu útvarové služby

Následující služební zařazení:

 • není stanoveno

Místo výkonu služby: Brno

Předpokládaný nástup: 1.1.2023         

Žádosti se stanoviskem nadřízeného a kartu pro výběr (vygenerovanou z ISSP) doručte osobně nebo elektronicky kontaktní osobě nejpozději do 21. listopadu 2022.

Nominace nebo žádost musí obsahovat telefonní kontakt.

Bližší informace a kontaktní osoba:

kpt. Ing. Vítězslav Škrabal

Tel. +420 973 442 886, +420 720 077 247

Email: vitezslav.skrabal@unob.cz