Kariéra

Volná služební místa neakademických pracovníků

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí služební místa pro vojáky z povolání

 Název služebního místa: starší specialista pracoviště podpory elektronických služeb oddělení uživatelské podpory IS odboru komunikačních a informačních systémů rektorátu Univerzity obrany

Kód SM:                                        377899

Vojenská odbornost:                  41 – odbornost informatizace

Stanovená hodnost:                    52 – praporčík

Kvalifikační předpoklady:          10 – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Kvalifikační požadavky:

 • Vojenský kariérový kurz: 3 – základní praporčický kurz
 • Jazykové požadavky: AJ 1111 – 1. stupeň  STANAG 6001
 • Stupeň utajení: 4 – vyhrazené

Hlavní náplň činnosti:

 • úzce specializované práce při správě Komunikačního a informačního systému
 • ve svém odborném zaměření zabezpečuje uživatelskou podporu a odbornou servisní činnost v oblasti KIS
 • zajišťuje dostupnost flexibilních forem vzdělávání, poskytování online vzdělávání a využívání distančních metod vzdělávání
 • administrace a poskytování služeb v digitálním cloudu, technická realizace hybridní formy výuky a hybridní videokonference

Požadováno:                    praxe v oboru správy KIS

Výhodou:                         další odborná praxe/znalosti v oboru IT

Místo výkonu služby:   Univerzita obrany, Brno

Nástup:                            od 1. 7. 2023

Kontaktní osoba: ředitel odboru KIS, pplk. Ing. Milan Daněk, tel.: 973 442 331, milan.danek@unob.cz

 

Název služebního místa: vedoucí skupiny specialistů kybernetických sil odboru komunikačních a informačních systémů rektorátu Univerzity obrany

Kód SM:                                       377900

Vojenská odbornost:                 44 – odbornost kybernetika

Stanovená hodnost:                   64 – kapitán

Kvalifikační předpoklady:         12 – Vysokoškolské bakalářské vzdělání

Kvalifikační požadavky:

 • Vojenský kariérový kurz: 8 – kurz pro nižší důstojníky
 • Jazykové požadavky: 2222 – 2. stupeň  STANAG 6001
 • Stupeň utajení: 2 – tajné

Hlavní náplň činnosti:

 • řídí činnost skupiny bezpečnosti informačních systémů
 • zodpovídá za kontrolní a proaktivní činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • provádí odborné specializované činnosti v oblasti bezpečnosti KIS

Požadováno: praxe v oboru bezpečnosti KIS

Výhodou: další odborná praxe/znalosti v oboru IT

Místo výkonu služby:      Univerzita obrany, Brno

Nástup:                               od 1. 7. 2023

Kontaktní osoba: ředitel odboru KIS, pplk. Ing. Milan Daněk, tel.: 973 442 331, milan.danek@unob.cz

Název služebního místa: vedoucí pracoviště bezpečnosti komunikačních a informačních systémů skupiny bezpečnosti informačních systémů odboru komunikačních a informačních systémů rektorátu Univerzity obrany

Kód SM:                                           377901

Vojenská odbornost:                     44 – odbornost kybernetika

Stanovená hodnost:                       52 – praporčík

Kvalifikační předpoklady:             10 – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Kvalifikační požadavky:

 • Vojenský kariérový kurz: 3 – základní praporčický kurz
 • Jazykové požadavky: AJ 1111 – 1. stupeň  STANAG 6001
 • Stupeň utajení: 2 – tajné

Hlavní náplň činnosti:

 • řízení činnosti pracoviště
 • úzce specializované odborné práce v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů
 • kontrolní činnost, proaktivní využívání odborných zkušeností
 • testování zranitelností, forenzní analýza, šetření incidentů

Požadováno:                        praxe v oboru bezpečnosti KIS

Výhodou:                              další odborná praxe/znalosti v oboru IT

Místo výkonu služby:       Univerzita obrany, Brno

Nástup:                                od 1. 1. 2024

Kontaktní osoba: ředitel odboru KIS, pplk. Ing. Milan Daněk, tel.: 973 442 331, milan.danek@unob.cz

Název služebního místa: vedoucí pracoviště bezpečnosti významného informačního systému skupiny bezpečnosti informačních systémů odboru komunikačních a informačních systémů rektorátu Univerzity obrany

Kód SM:                                           377903

Vojenská odbornost:                     44 – odbornost kybernetika

Stanovená hodnost:                       52 – praporčík

Kvalifikační předpoklady:              10 – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Kvalifikační požadavky:

 • Vojenský kariérový kurz: 3 – základní praporčický kurz
 • Jazykové požadavky: AJ 1111 – 1. stupeň  STANAG 6001
 • Stupeň utajení: 2 – tajné

Hlavní náplň činnosti:

 • řízení činnosti pracoviště
 • úzce specializované odborné práce v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů
 • kontrolní činnost, proaktivní využívání odborných zkušeností
 • testování zranitelností, forenzní analýza, šetření incidentů

Požadováno:                        praxe v oboru bezpečnosti KIS

Výhodou:                              další odborná praxe/znalosti v oboru IT

Místo výkonu služby:        Univerzita obrany, Brno

Nástup:                                    od 1. 7. 2023

Kontaktní osoba: ředitel odboru KIS, pplk. Ing. Milan Daněk, tel.: 973 442 331, milan.danek@unob.cz

 

Název služebního místa: specialista pracoviště bezpečnosti významného informačního systému skupiny bezpečnosti informačních systémů odboru komunikačních a informačních systémů rektorátu Univerzity obrany

Kód SM:                                       377904

Vojenská odbornost:                 44 – odbornost kybernetika

Stanovená hodnost:                   43 – nadrotmistr

Kvalifikační předpoklady:          10 – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Kvalifikační požadavky:

 • Vojenský kariérový kurz: 3 – základní praporčický kurz
 • Jazykové požadavky: AJ 1111 – 1. stupeň  STANAG 6001
 • Stupeň utajení: 2 – tajné

Hlavní náplň činnosti:

 • odborné práce v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů
 • analýza a realizace bezpečnostních opatření
 • proaktivní a kontrolní činnosti, testování

Požadováno:                      praxe v oboru bezpečnosti KIS

Výhodou:                            další odborná praxe/znalosti v oboru IT

Místo výkonu služby:      Univerzita obrany, Brno

Nástup:                               od 1. 7. 2023

Kontaktní osoba: ředitel odboru KIS, pplk. Ing. Milan Daněk, tel.: 973 442 331, milan.danek@unob.cz

Zveřejněno dne 27. dubna 2023

 

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí služební místo pro vojáka z povolání

Název služebního místa: vedoucí oddělení pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity obrany

Kód SM:                                            352740

Vojenská odbornost:                        01

Stanovená hodnost:                          71 – major

Kvalifikační předpoklady:              13 – Vysokoškolské magisterské vzdělání

Kvalifikační požadavky:

 • Vojenský kariérový kurz: 6 – kurz pro vyšší důstojníky
 • Jazykové požadavky: AJ 2222 – 2. stupeň  STANAG 6001
 • Stupeň utajení: 4 – vyhrazené

Hlavní náplň činnosti:

 • řídí kompletní agendu oddělení pro vědu a výzkum rektorátu UO,
 • připravuje podklady pro Prorektora pro vědeckou a expertní činnost,
 • řídí agendu institucionální podpory,
 • řídí agendu účelové podpory,
 • řídí agendu mezinárodních projektů,
 • řídí agendu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • řídí agendu výsledků tvůrčí činnosti a předkládání do Rejstříku informací o výsledcích,
 • řídí a koordinuje úkoly spojené s motivačním programem,
 • koordinuje a provádí supervizi u všech procesů spojených s hodnocením v rámci Metodiky M17+,
 • koordinuje a provádí supervizi u čerpání finančních prostředků z účelové a institucionální podpory,
 • seznamuje se s tabulkami počtů, zpracovává a seznamuje se s mobilizační dokumentací úseku PVEČ.

Místo výkonu služby:           Univerzita obrany, Brno

Nástup:                                  od 1. 7. 2023

Kontaktní osoba: zástupce vedoucího oddělení pro vědu a výzkum, kpt. Ing. Eva Blahová, tel.: 973 442 017, eva.blahova3@unob.cz

Uchazeče žádáme o zaslání profesního životopisu na výše uvedený kontaktní email.

Zveřejněno dne 19. května 2023