Dokumenty

Zrušené vnitřní předpisy

Jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany v Brně

Jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany ve znění 1. změny

1. změna Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany v Brně

1. změna Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany v Brně

Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany v Brně

Akreditační řád pro akreditaci studijních programů a pro institucionální akreditaci Univerzity obrany v Brně

Řád pro udělování poct na Univerzitě obrany v Brně