Dokumenty

Vnitřní předpisy

Statut Univerzity obrany

Statut Univerzity obrany ve znění 1. a 2. změny

2. změna Statutu Univerzity obrany

Statut Univerzity obrany ve znění 1. změny

1. změna Statutu Univerzity obrany v Brně

Statut Univerzity obrany v Brně

 

Volební řád Akademického senátu Univerzity obrany

Volební řád Akademického senátu Univerzity obrany v Brně

 

Jednací řád Akademického senátu Univerzitě obrany

Jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany ve znění 1. změny

1. změna Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity obrany v Brně

Jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany v Brně

 

Jednací řád Vědecké rady Univerzity obrany

Jednací řád Vědecké rady Univerzity obrany v Brně

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany ve znění 1. změny

1. změna Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně

 

Studijní a zkušební řád Univerzity obrany

Studijní a zkušební řád Univerzity obrany ve znění 1. změny

1. změna studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany v Brně

Studijní a zkušební řád Univerzity obrany v Brně

 

Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany

Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany ve znění 1. změny

1. změna stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany v Brně

Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany v Brně

 

Disciplinární řád pro studenty Univerzity obrany

Disciplinární řád pro studenty Univerzity obrany v Brně

 

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany v Brně

 

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity obrany 

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity obrany v Brně

 

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně

 

Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany

1. změna Pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany v Brně

Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany v Brně

 

Archív

Archív (zrušené vnitřní předpisy)