Dokumenty

Ostatní dokumenty UO

Etický kodex Univerzity obrany 

Plán genderové rovnosti Univerzity obrany na období 2022–2030