Středoškolská odborná činnost

Nabídka témat pro 45. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2022/2023

Nabídka témat Fakulty vojenského leadershipu

 • Napoleonské války a jejich dopad na život v českých zemích
 • Vojenská správa v meziválečném Československu
 • Osvobození Brna 1945
 • Hybridní a informační války současnosti na příkladu Ukrajiny
 • Válečný deník tankového praporu 1944-1945. Kritická edice archivního pramene
 • Stíny jaderné války nad Evropou
 • Užití problematiky vícekriteriálního hodnocení variant ve středoškolské matematice
 • Využití nástrojů teorie her při modelování bezpečnostních problémů – možnosti a limity
 • E-recruitment – moderní trendy získávání a výběru zaměstnanců.
 • Slevy nejsou zadarmo, aneb mantra s názvem „Black Friday“
 • Vybrané makroekonomické ukazatele a jejich vývoj ve vztahu k proměnám bezpečnostního prostředí
 • České zbraně ve světě
 • Ekonomické náklady účasti AČR v zahraničních misích
 • Vyvlastnění věcí nemovitých ve zkráceném řízení dle zák. 222/1999 Sb.
 • Bezpečnostní a ochranná pásma
 • Je Česká republika demokratickým právním státem?
 • Jak nás mezinárodní právo (ne)chrání v současných válkách
 • Distanční způsob vzdělávání a sociální izolace. 

 

Nabídka témat Fakulty vojenských technologií

 • Inteligentní hodiny s časovým spínačem
 • Měření teploty a vlhkosti z více míst s výstupem na webový portál
 • Měření oxidu uhličitého z více míst s varovným hlásičem vysoké koncentrace a zobrazením na LCD displeji
 • Regulace výšky hladiny v nádrži

 

 

Nabídka témat Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií

 • Percepce mezinárodní migrace v kontextu aktuální bezpečnostní situace
 • Budoucí války ve městech
 • Sociální sítě, kritické myšlení a současné vnímání NATO v ČR

Nabídka témat pro 45. ročník Středoškolské odborné činnosti ve školním roce 2022/2023

V případě návrhu vlastního tématu SOČ z oblasti bezpečnosti a vojenství nás kontaktujte, rádi Vám najdeme vhodného vedoucího práce. Kontaktní osoba: Vladimír Šidla

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů ve vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

 

www.soc.cz

 

Těšíme se na spolupráci!