Středoškolská odborná činnost

Nabídka témat pro 46. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2023/2024

 

 

Nabídka témat Fakulty vojenského leadershipu

 • Napoleonské války a jejich dopad na život v českých zemích
 • Vojenská správa v meziválečném Československu
 • Osvobození Brna 1945
 • Hybridní a informační války současnosti na příkladu Ukrajiny
 • Dějiny Ukrajiny
 • Užití problematiky vícekriteriálního hodnocení variant ve středoškolské matematice
 • Návrh mobilního pracoviště pro 3D tisk
 • Hodnocení 3D tisku na základě kvalitativních metod
 • Návrh ochrany materiálů pro zvolené aplikace
 • Stav projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) na naší střední škole
 • Slevy nejsou zadarmo, aneb mantra s názvem „Black Friday“
 • Vybrané makroekonomické ukazatele a jejich vývoj ve vztahu k proměnám bezpečnostního prostředí
 • E-recruitment – moderní trendy získávání a výběru zaměstnanců.
 • Hodnota a cena obrany
 • Dělostřelectvo a jeho použití v rámci pohraničního opevnění ČSR
 • Moderní didaktické technologie při výuce specialistů dělostřelectva
 • Aktuální minové nebezpečí v Evropě

 

Nabídka témat Fakulty vojenských technologií

 • Problematika honeypotů
 • Sledování změn na zemském povrchu s využitím družicových snímků
 • Studenti SŠ a jejich porozumění meteorologii a klimatologii
 • Možnosti webové prezentace meteorologických materiálů
 • Využití termodiagnostiky pro zjištění technického stavu vozidel
 • Specifikace požadavků na technické parametry vojenských vozidel

 

Nabídka témat Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií

 • Civilní bezpilotní prostředky a jejich použití v soudobých konfliktech 
 • Opotřebovávací válka: podobnosti a rozdíly mezi válkou na Ukrajině a první světovou válkou 
 • Vesmírné války? Využití vesmírné domény v konfliktech blízké budoucnosti 
 • Protiopatření státu vůči dezinformacím

 

Nabídka témat Centra jazykového vzdělávání

 • Vytvoření didaktické pomůcky k osvojování dovednosti psaní studenty

 

KE STÁHNUTÍ: Nabídka témat Univerzity obrany pro 46. ročník SOČ 2023-2024

 


V případě návrhu vlastního tématu SOČ z oblasti bezpečnosti a vojenství nás kontaktujte, rádi Vám najdeme vhodného vedoucího práce. Kontaktní osoba: Vladimír Šidla

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů ve vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

www.soc.cz

Těšíme se na spolupráci!