Dokumenty

Opatření rektora

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 7/2017 – Studentská tvůrčí činnost

Opatření rektora Univerzity obrany č. 3/2019 – Podrobnosti k Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 12/2019 – Určení specializací v rámci studijního programu se specializacemi

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 14/2019 – Zásady studentské grantové soutěže   

Opatření rektorky Univerzity obrany č. 1/2022 – Akreditační řád pro akreditaci studijních programů a pro institucionální akreditaci Univerzity obrany

Opatření rektorky Univerzity obrany č. 6/2022 – Výběr do specializací v rámci studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní