Dokumenty

Opatření rektora

Opatření rektora Univerzity obrany č. 6/2018 – Duševní vlastnictví

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 7/2019 – Řízení kariérního rozvoje akademických pracovníků

Opatření rektorky Univerzity obrany č. 15/2023 – Etická komise Univerzity obrany

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 7/2017 – Studentská tvůrčí činnost

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 2/2018 – Podrobnosti k Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany

Opatření rektora Univerzity obrany č. 3/2019 – Podrobnosti k Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 17/2022 – Výběr do specializací v rámci magisterského studijního programu se specializacemi

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 14/2019 – Zásady studentské grantové soutěže   

Opatření rektorky Univerzity obrany č. 1/2022 – Akreditační řád pro akreditaci studijních programů a pro institucionální akreditaci Univerzity obrany

Opatření rektorky Univerzity obrany č. 4/2023 – Výběr do specializací v rámci studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní