Kurz základní přípravy

8. ORGANIZÁTOR KURZU

Kurz základní přípravy organizuje  Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA) ve Vyškově, které představuje hlavní výcvikovou základnu Armády ČR.

Výcviková základna je umístěna v kasárnách ve vyškovské místní části Dědice. V kasárnách jsou učebny pro teoretickou výuku, prostory pro praktický výcvik, sportoviště, ubytovny, jídelny a další prvky. Pro výcvik v poli je využíván vojenský výcvikový prostor Březina, který přímo navazuje na objekt kasáren.

Kurz budou vést zkušení instruktoři výcviku, kteří mají bohaté zkušenosti z bojových útvarů Armády ČR, vojenských cvičení i zahraničních misí. Jejich úkolem bude úspěšně vás provést základním vojenským kurzem. S profesionálními instruktory bude u každé jednotky student – instruktor 3. ročníku UO z vaší budoucí fakulty, kterého se můžete dotázat na cokoliv z oblasti studia a života na UO.

V průběhu kurzu vás navštíví zástupci fakult, kteří vás seznámí s podmínkami studia a života u jednotlivých fakult po nástupu ke studiu na Univerzitu obrany.

 

štábní praporčík Pavel Konvalinka

náčelník úseku základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie 

Narozen: 10. 12. 1978, Znojmo

Střední odborné vzdělání s maturitou, Chemická technologie

Absolvent vyššího praporčického kurzu AČR

Jazyková znalost: STANAG 3

Bezpečnostní prověrka „Tajné“

Průběh kariéry:

od 1. 2. 2021 náčelník úseku základní přípravy VeV-VA

vedoucí starší instruktor – specialista úseku základní přípravy VeV-VA

vrchní praporčík velení 7. mechanizované brigády

vrchní praporčík velení 74. lehkého motorizovaného praporu 7. mb

mladší pracovník štábu skupiny bojové přípravy štábu 74. lmopr 7. mb

pracovník štábu oddělení přípravy operačního odboru štábu 31. brchbo VeSpS

vedoucí instruktor skupiny přípravy operačního oddělení štábu 31. brchbo VeSpS

chemický náčelník hradní stáže Vojenské kanceláře prezidenta republiky

 

Odborné kurzy:

2015 – 2016                US Army Sergeants Major Academy (USASMA), Spojené státy

2011                            IEDD Master trainer course, Německo

2011                            Příprava S.E.R.E. – B

2010                            NATO  C-IED Train the Trainer Course, Chorvatsko

2010                            TACOPS CIED, Turecko

2005 – 2006                Drill Sergeant, Spojené státy

2004                            Instructor training course BMATT

2001                            Potápěčský kurz

 

Služba v zahraničí:

1999 – 2000    SFOR, Bosna a Hercegovina

2002                Operation Enduring Freedom, Kuvajt

2003                7. polní nemocnice, Irák

2008                Field Hospital and Nuclear, Biological and Chemical Team, ISAF Afghánistán

2012 – 2013    Jednotka PRT Logar, ISAF Afghánistán

2018 – 2019    Úkolové uskupení AČR Irák, HQ Kuvajt